Saltar al contingut principal

Usos lingüístics de la població. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús

Usos lingüístics de la població. Població de 15 anys i més. Per llengües més freqüents i àmbits d'ús Catalunya. 2018
Només català Més català que castellà Ambdues Més castellà que català Només castellà Altres situacions Total
Membres de la llar (1) 27,2 5,6 7,8 10,1 37,7 11,6 100
Amistats 13,4 16,5 18,3 13,1 28,9 9,8 100
Veïns 16,8 14,3 17,1 10,9 37,0 3,8 100
Companys d'estudi (2) 18,2 18,1 19,1 12,9 19,9 11,7 100
Companys de feina (3) 15,3 15,1 20,2 13,2 26,0 10,3 100
Usuaris o clients de Catalunya (4) 11,3 23,7 27,7 11,8 18,4 7,2 100
Petit comerç 19,9 18,0 18,2 10,0 32,2 1,8 100
Gran comerç 17,1 15,9 18,7 11,9 34,3 2,2 100
Entitats financeres 30,1 11,6 12,4 7,0 34,8 4,2 100
Administració local 37,9 9,6 9,1 6,0 31,1 6,2 100
Adm. Generalitat de Catalunya 37,4 8,4 7,8 4,9 28,9 12,7 100
Administració de l'Estat 20,1 11,5 13,6 9,0 38,9 6,9 100
Personal mèdic 26,4 12,6 14,5 6,8 38,4 1,4 100
Escriure missatges de mòbil 11,8 11,8 13,5 10,3 32,9 19,7 100
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
Nota: (4) Població que té o ha tingut usuaris o clients.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.

Darrera actualització: 8 de juliol de 2019.

EULP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Àmbit d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals en les relacions sociolingüístiques com ara: qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà i amb quina intenció.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.

Aspectes metodològics

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial que compta amb tres edicions, la de l'any 2003, la de l'any 2008 i la de l'any 2013. Es tracta d'una estadística periòdica, els organismes responsables de la qual són el Departament de Cultura per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat. L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació dels usos lingüístics en les relacions interpersonals, a Catalunya, en diversos àmbits d'ús.

L'enquesta s'adreça a persones de 15 anys i més incloses en el Padró municipal d'habitants de Catalunya a 1 de gener del 2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".