Saltar al contingut principal

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023

L'Idescat i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya posen en marxa una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. És una enquesta de periodicitat quinquennal, i enguany el treball de camp es portarà a terme des de finals de setembre del 2023 fins a finals de març del 2024. Recull informació sobre els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació personal de la població de Catalunya. La forma de recollida de la informació és multicanal, de manera que els enquestats poden emplenar el qüestionari a través de tres canals de resposta: en línia, per telèfon i presencialment.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població és una estadística oficial integrada en el Programa d'actuació estadística corresponent (actuació 04 05 01) , que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre (actualment prorrogada per a l'any 2023).

Els organismes responsables d'aquesta enquesta són el Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política Lingüística, i l'Idescat.