Saltar al contingut principal

1. Identificació i residència

 • 1.1. Any de naixement
 • 1.2. Municipi de residència
 • 1.3. Telèfon de contacte

2. Llengües i coneixements

 • 2.1. Llengua d'identificació (llengua pròpia)
 • 2.2. Coneixements d'altres llengües
 • 2.3. Coneixement del català, castellà i aranès
 • 2.4. Llengua inicial (primera llengua)
 • 2.5. Llengua habitual
 • 2.6. Coneixement de l'anglès i el francès

3. Llar

 • 3.1. Nombre de membres
 • 3.2. Usos lingüístics a la llar

4. Família

 • 4.1. Usos lingüístics amb la mare o tutora
 • 4.2. Usos lingüístics amb el pare o tutor
 • 4.3. Usos lingüístics amb els avis
 • 4.4. Usos lingüístics amb la parella
 • 4.5. Usos lingüístics amb els fills

5. Entorns socials

 • 5.1. Usos lingüístics amb amics i veïns
 • 5.2. Usos lingüístics amb companys d'estudis
 • 5.3. Usos lingüístics amb companys de feina

6. Entorns de consum

 • 6.1. Usos lingüístics en botigues o grans establiments
 • 6.2. Usos lingüístics en bancs o caixes d'estalvis
 • 6.3. Usos lingüístics amb l'Administració pública
 • 6.4. Usos lingüístics amb els metges, a la consulta
 • 6.5. Usos lingüístics en missatgeria mòbil

7. Autovaloració d'ús

 • 7.1. Parlar
 • 7.2. Llegir
 • 7.3. Escriure

8. Entorn sociolingüístic

 • 8.1. Comportament lingüístic
 • 8.2. Usos lingüístics en el futur

9. Autovaloració de coneixements

 • 9.1. Coneixement del català, castellà, aranès, anglès i francès
 • 9.2. Cursos de català

10. Dades sociodemogràfiques

 • 10.1. Lloc de naixement
 • 10.2. Any d'arribada a Catalunya
 • 10.3. Altres llocs de residència
 • 10.4. Nivell d'estudis finalitzats
 • 10.5. Nacionalitat