Saltar al contingut principal

L'Idescat i la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya porten a terme l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. Aquesta enquesta, de periodicitat quinquennal, es fa a una mostra de la població de Catalunya de 15 anys i més.

A partir del març del 2018 ja es pot emplenar el qüestionari per Internet, que permet reduir costos i minimitzar les molèsties al ciutadà. Més endavant també estarà disponible la via telefònica i presencial, si el ciutadà ho prefereix.

Els titulars de la mostra han rebut per correu postal una carta de presentació de l'operació, amb el nom d'usuari i la contrasenya que permet accedir al qüestionari en línia.

Per a qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb l'Idescat per mitjà d'una d'aquestes vies:

Consultes

Telèfon: 900 400 817

Adreça electrònica: usoslinguistics arrova idescat punt cat

Legislació sobre secret estadístic i resposta obligatòria

Les informacions que es demanen són per elaborar una estadística oficial. L'Administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la de cap manera i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial. Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana, i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica (art. 38 i 39 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya).