Saltar al contingut principal

1. Carta en català

Benvolgut senyor,

Benvolguda senyora,

El motiu d'aquesta carta és sol·licitar la vostra col·laboració en l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018. Es tracta d'una estadística oficial en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 vigent actualment. Aquesta enquesta està realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) conjuntament amb el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i té com a objectiu conèixer els usos de les diverses llengües presents en el territori català en els diferents espais de relació entre les persones.

Heu estat seleccionats seguint un procediment estrictament aleatori i formeu part d'una mostra de persones de 15 anys i més del territori de Catalunya. Per això, us demanem que ens empleneu l'enquesta a través del nostre web en els propers dies, seguint les instruccions següents:

A través de la pàgina web https://idescat.cat/usoslinguistics podreu accedir al qüestionari mitjançant la introducció dels codis d'accés següents:

  • Usuari: XXXXXX
  • Contrasenya: XXXXXX

Si preferiu realitzar l'entrevista telefònicament, podeu contactar amb l'Idescat per facilitar-nos el vostre número de telèfon al número de trucada gratuïta 900 400 817 o a l'adreça electrònica usoslinguistics arrova idescat punt cat.

En cas que no rebem cap resposta per part vostra, a partir del mes de maig un entrevistador degudament acreditat es posarà en contacte amb vós, per telèfon o mitjançant visita domiciliària, demanarà la vostra col·laboració i, si s'escau, us oferirà tot el suport tècnic i assessorament que us calgui perquè respongueu a l'enquesta.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 és una estadística oficial i, per tant, està regulada per la legislació estadística vigent a Catalunya. Així doncs, les dades individuals que ens proporcioneu són de comunicació obligatòria i estan emparades pel secret estadístic, és a dir, són estrictament confidencials i no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'estadístiques oficials.

Els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 es publicaran el segon trimestre del 2019 a través de la pàgina web de l'Idescat (https://www.idescat.cat) i de la Direcció General de Política Lingüística (llengua.gencat.cat), on també trobareu els resultats de les edicions anteriors del 2003, 2008 i 2013.

Si desitgeu obtenir més informació sobre els aspectes tècnics i legals d'aquesta estadística, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'Idescat per mitjà del telèfon 900 400 817 o de l'adreça electrònica usoslinguistics arrova idescat punt cat.

Agraïm per endavant la vostra atenció i col·laboració, i us saludem atentament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Ester Franquesa i Bonet
Directora general de Política Lingüística. Departament de Cultura

2. Letra en aranés

Benvolut senhor,

Benvoluda senhora,

Eth motiu d'aguesta carta ei sollicitar era vòsta collaboracion en Sondatge d'usatges lingüistics dera populacion 2018. Se tracte d'ua estadistica oficiau includida en Programa annau d'accion estadistica deth 2018, en desplegament dera Lei deth Plan estadistic de Catalonha 2017–2020 en vigor actuaument. Aguest sondatge lo realize er Institut d'Estadistica de Catalonha (Idescat) amassa damb eth Departament de Cultura, per miei dera Direccion Generau de Politica Lingüistica, e a coma objectiu conéisher es emplecs des diuèrses lengües presentes en territòri catalan enes diferenti espacis de relacion entre es persones.

Auetz estat seleccionats en tot seguir un procediment estrictament aleatòri e formatz part d'ua mòstra de persones de 15 ans e mès deth territòri de Catalonha. Per açò, vos demanam que mos aumplísquetz eth sondatge a trauès dera nòsta web en aguesti dies, seguint es següentes instruccions:

Per miei dera plana web https://idescat.cat/usatgeslinguistics poderatz accedir ath qüestionari introdusint es còdis d'accès següenti:

  • Usatgèr: XXXXXX
  • Senhau: XXXXXX

Se preferitz realizar era entrevista telefonicament, podetz contactar damb er Idescat entà facilitar-mos eth vòste numèro de telefòn en num. 900 400 817 o ena adreça electronica usoslinguistics arrova idescat punt cat.

En cas de non recéber cap de responsa pera vòsta part, a compdar deth mes de mai un entrevistador degudament acreditat se meterà en contacte damb vosati, per telefòn o tanben per visita domiciliària, demanarà era vòsta collaboracion e, s'ei eth cas, vos aufrirà tot eth supòrt tecnic e assessorament que vos calgue entà respóner eth sondatge.

Eth Sondatge d'usatges lingüistics dera populacion 2018 ei ua estadistica oficiau e, per tant, ei regulada pera legislacion estadistica en vigor en Catalonha. Atau doncs, es dades individuaus que mos proporcionaratz son de comunicacion obligatòria e son emparades peth secret estadistic, ei a díder, son estrictament confidenciaus e non se pòden utilizar entà cap auta finalitat que non sigue era elaboracion d'estadistiques oficiaus.

Es resultats deth Sondatge d'usatges lingüistics dera populacion 2018 se publicaràn eth dusau trimèstre deth 2019 a trauès dera plana web der Idescat (https://www.idescat.cat) e dera Direccion Generau de Politica Lingüistica (llengua.gencat.cat), a on tanben trobaratz es resultats des edicions anteriores deth 2003, 2008 e 2013.

Se desiratz auer mès informacion sus es aspèctes tecnics e legaus dera estadistica, non dubtetz en meter-vos en contacte damb er Idescat a trauès deth telefòn 900 400 817 o dera adreça electronica usoslinguistics arrova idescat punt cat.

Arregraïm per auança era vòsta atencion e collaboracion e vos saludam ben coraument.

Frederic Udina i Abelló
Director der Institut d'Estadistica de Catalonha
Ester Franquesa i Bonet
Directora generau de Politica Lingüistica. Departament de Cultura