Saltar al contingut principal

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Base imposable general per declarant Quota resultant de l'autoliquidació per declarant
Alt Camp 21.809 5.611
Alt Empordà 21.943 6.208
Alt Penedès 24.163 6.116
Alt Urgell 20.488 5.571
Alta Ribagorça 21.778 5.686
Anoia 23.005 5.697
Aran 21.495 6.085
Bages 23.762 6.356
Baix Camp 23.501 6.580
Baix Ebre 19.971 5.547
Baix Empordà 22.380 6.514
Baix Llobregat 26.896 7.390
Baix Penedès 21.502 5.456
Barcelonès 28.622 8.961
Berguedà 21.350 5.381
Cerdanya 23.070 7.149
Conca de Barberà 20.966 5.256
Garraf 28.099 8.476
Garrigues 18.096 5.106
Garrotxa 23.188 6.024
Gironès 25.940 7.188
Maresme 26.465 7.908
Moianès 23.229 6.183
Montsià 18.036 4.877
Noguera 20.011 5.354
Osona 23.860 6.174
Pallars Jussà 20.976 5.881
Pallars Sobirà 19.716 5.315
Pla d'Urgell 21.039 5.804
Pla de l'Estany 24.509 6.663
Priorat 18.909 5.102
Ribera d'Ebre 22.678 6.446
Ripollès 22.826 5.723
Segarra 20.493 5.056
Segrià 22.991 7.172
Selva 21.093 5.466
Solsonès 20.577 5.503
Tarragonès 24.643 6.680
Terra Alta 15.180 4.579
Urgell 20.606 5.451
Vallès Occidental 27.367 7.719
Vallès Oriental 25.347 6.678
Catalunya 26.049 7.562
Àmbit Metropolità 27.632 8.177
Comarques Gironines 23.212 6.379
Camp de Tarragona 23.760 6.477
Terres de l'Ebre 19.275 5.369
Ponent 21.861 6.461
Comarques Centrals 23.423 6.150
Alt Pirineu i Aran 21.376 6.100
Penedès 24.611 6.659
Barcelona 27.206 7.963
Girona 23.212 6.393
Lleida 21.710 6.355
Tarragona 22.533 6.138
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 22 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Base imposable general
Import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou principalment els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials.
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.
Quota resultant de l'autoliquidació
Quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i de les compensacions fiscals a la quota líquida. Els declarants de la quota resultant són aquells que han presentat l'autoliquidació.

Aspectes metodològics

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".