Saltar al contingut principal

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies 2019
Base imposable general per declarant Quota resultant de l'autoliquidació per declarant
Alt Camp 20.911 5.381
Alt Empordà 20.840 5.840
Alt Penedès 23.166 5.759
Alt Urgell 19.304 5.307
Alta Ribagorça 20.158 5.233
Anoia 21.947 5.354
Aran 21.434 6.179
Bages 22.834 5.790
Baix Camp 22.373 6.222
Baix Ebre 18.350 5.010
Baix Empordà 21.146 5.985
Baix Llobregat 25.950 7.105
Baix Penedès 20.559 5.172
Barcelonès 27.681 8.587
Berguedà 20.585 5.321
Cerdanya 21.634 6.311
Conca de Barberà 19.970 4.896
Garraf 27.033 7.955
Garrigues 16.750 4.626
Garrotxa 21.936 5.770
Gironès 24.736 6.750
Maresme 25.372 7.522
Moianès 22.266 6.021
Montsià 16.770 4.546
Noguera 18.380 4.806
Osona 22.775 6.158
Pallars Jussà 19.087 5.136
Pallars Sobirà 18.853 5.000
Pla d'Urgell 19.669 5.359
Pla de l'Estany 23.173 5.995
Priorat 17.848 4.986
Ribera d'Ebre 21.263 5.996
Ripollès 21.434 5.293
Segarra 21.861 6.032
Segrià 21.721 5.993
Selva 20.274 5.212
Solsonès 18.970 5.046
Tarragonès 23.812 6.349
Terra Alta 14.332 4.297
Urgell 19.092 5.119
Vallès Occidental 26.001 7.324
Vallès Oriental 24.209 6.443
Catalunya 24.984 7.193
Àmbit Metropolità 26.577 7.824
Comarques Gironines 22.029 5.965
Camp de Tarragona 22.776 6.141
Terres de l'Ebre 17.857 4.934
Ponent 20.663 5.668
Comarques Centrals 22.410 5.871
Alt Pirineu i Aran 20.184 5.648
Penedès 23.583 6.267
Barcelona 26.155 7.611
Girona 22.023 5.972
Lleida 20.508 5.630
Tarragona 21.441 5.788
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2021.

Estadística IRPF

Nota metodològica

Definició de conceptes

Base imposable general
Import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou principalment els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials.
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.
Quota resultant de l'autoliquidació
Quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i de les compensacions fiscals a la quota líquida. Els declarants de la quota resultant són aquells que han presentat l'autoliquidació.

Aspectes metodològics

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".