Saltar al contingut principal

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Base imposable general per declarant Quota resultant de l'autoliquidació per declarant
Alt Camp 20.727 5.293
Alt Empordà 20.178 5.617
Alt Penedès 23.012 5.785
Alt Urgell 19.139 5.159
Alta Ribagorça 20.647 5.408
Anoia 21.713 5.295
Aran 20.587 6.112
Bages 22.515 5.674
Baix Camp 22.231 6.201
Baix Ebre 18.538 4.999
Baix Empordà 20.593 5.908
Baix Llobregat 25.444 6.921
Baix Penedès 20.356 5.122
Barcelonès 26.925 8.315
Berguedà .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Cerdanya 20.635 5.784
Conca de Barberà 19.804 4.875
Garraf 26.233 7.691
Garrigues 17.165 4.747
Garrotxa 21.892 5.581
Gironès 24.578 6.784
Maresme 24.962 7.377
Moianès 22.271 6.430
Montsià 17.020 4.632
Noguera 18.829 4.960
Osona 22.629 5.729
Pallars Jussà 19.504 5.246
Pallars Sobirà 18.679 5.127
Pla d'Urgell 20.095 5.566
Pla de l'Estany 23.129 6.058
Priorat 17.806 4.900
Ribera d'Ebre 21.365 6.210
Ripollès 21.406 5.195
Segarra 20.918 5.537
Segrià 21.718 6.058
Selva 19.794 5.298
Solsonès 19.083 5.001
Tarragonès 23.410 6.330
Terra Alta 14.394 4.309
Urgell 19.442 5.209
Vallès Occidental 25.794 7.175
Vallès Oriental 23.938 6.217
Catalunya 24.568 7.029
Àmbit Metropolità 26.047 7.610
Comarques Gironines 21.737 5.951
Camp de Tarragona 22.527 6.118
Terres de l'Ebre 18.054 4.987
Ponent 20.768 5.728
Comarques Centrals .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Alt Pirineu i Aran 19.844 5.500
Penedès 23.197 6.161
Barcelona 25.655 7.401
Girona 21.720 5.949
Lleida 20.578 5.672
Tarragona 21.310 5.778
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de novembre de 2022.

Estadística IRPF

Nota metodològica

Definició de conceptes

Base imposable general
Import format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu. Inclou principalment els rendiments del treball, el capital immobiliari i mobiliari, els rendiments empresarials i professionals i les variacions patrimonials.
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
Tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.
Quota resultant de l'autoliquidació
Quantia resultant de minorar les deduccions per doble imposició (dividends, internacional...) i de les compensacions fiscals a la quota líquida. Els declarants de la quota resultant són aquells que han presentat l'autoliquidació.

Aspectes metodològics

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que hi concorren. Constitueixen la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. Les circumstàncies personals i familiars graduen la quota de l'import, en cada cas, mitjançant les deduccions legalment establertes.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".