Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Índex. Comarques i Aran, i àmbits

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019. Índex. Comarques i Aran, i àmbits 2020 (p)
RFDB (milers d'euros) RFDB per habitant (milers d'euros) RFDB per habitant (Índex Catalunya=100 per habitant)
Alt Camp 699.696 15,5 88,5
Alt Empordà 1.953.140 14,0 79,5
Alt Penedès 1.829.468 16,6 94,6
Alt Urgell 276.982 13,8 78,4
Alta Ribagorça 57.539 14,7 83,7
Anoia 1.929.153 15,6 88,8
Aran 161.405 15,9 90,6
Bages 2.997.757 16,7 95,2
Baix Camp 2.981.015 15,2 86,7
Baix Ebre 1.103.258 14,1 80,1
Baix Empordà 1.983.315 14,7 83,9
Baix Llobregat 15.125.751 18,3 104,0
Baix Penedès 1.605.507 14,8 84,2
Barcelonès 44.350.125 19,4 110,4
Berguedà 667.545 16,7 95,3
Cerdanya 282.491 15,1 85,8
Conca de Barberà 322.846 16,2 92,4
Garraf 2.723.506 18,0 102,6
Garrigues 267.865 14,1 80,2
Garrotxa 972.592 16,8 95,9
Gironès 3.209.307 16,7 95,4
Maresme 8.115.522 17,9 101,8
Moianès 232.748 16,7 95,0
Montsià 897.303 12,9 73,7
Noguera 534.033 13,8 78,8
Osona 2.800.744 17,3 98,4
Pallars Jussà 192.281 14,8 84,1
Pallars Sobirà 102.749 14,7 83,6
Pla d'Urgell 568.558 15,2 86,6
Pla de l'Estany 554.227 17,0 97,0
Priorat 134.227 14,6 83,3
Ribera d'Ebre 328.489 15,2 86,5
Ripollès 430.215 17,1 97,2
Segarra 336.160 14,7 83,5
Segrià 3.282.043 15,7 89,6
Selva 2.549.137 14,8 84,6
Solsonès 202.723 14,7 83,6
Tarragonès 3.978.875 15,1 86,1
Terra Alta 157.751 14,0 79,6
Urgell 538.489 14,5 82,7
Vallès Occidental 16.961.318 18,1 103,1
Vallès Oriental 7.307.872 17,6 100,4
Catalunya 135.705.727 17,6 100,0
Metropolità 91.931.214 18,7 106,3
Comarques Gironines 11.651.932 15,5 88,1
Camp de Tarragona 8.116.659 15,2 86,7
Terres de l'Ebre 2.486.801 13,8 78,4
Ponent 5.527.149 15,2 86,6
Comarques Centrals 6.830.892 16,9 96,0
Alt Pirineu i Aran 1.073.447 14,7 83,8
Penedès 8.087.634 16,4 93,3
Font: Idescat. Renda familiar disponible bruta territorial.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 10 de maig de 2023.

RFDBC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Renda familiar disponible bruta territorial (RFDBC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Renda familiar disponible bruta (RFDB)
Macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Aspectes metodològics

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasi societats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són:

  • la remuneració d'assalariats
  • l'excedent brut d'explotació
  • les prestacions socials

Els principals usos són:

  • les cotitzacions socials
  • els impostos sobre la renda i el patrimoni

L'Idescat presenta la sèrie de Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2010-2017 aplicant els criteris de la Revisió estadística 2019. La present Revisió és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. La Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea.

Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants

Per elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".