Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Índex. Comarques i Aran, i àmbits

Renda familiar disponible bruta (RFDB). Revisió estadística 2019 (p). Índex. Comarques i Aran, i àmbits 2019
RFDB (milers d'euros) RFDB per habitant (milers d'euros) Índex Catalunya=100 per habitant
Alt Camp 719.059 16 88,4
Alt Empordà 2.033.572 15 80,5
Alt Penedès 1.835.627 17 92,4
Alt Urgell 293.983 15 80,4
Alta Ribagorça 61.648 16 88,2
Anoia 1.960.905 16 88,2
Aran 169.471 17 93,0
Bages 3.085.674 17 95,1
Baix Camp 3.062.021 16 86,8
Baix Ebre 1.121.220 15 79,4
Baix Empordà 2.036.804 15 84,1
Baix Llobregat 15.547.428 19 103,6
Baix Penedès 1.582.060 15 82,1
Barcelonès 46.592.739 20 112,2
Berguedà 681.917 17 94,6
Cerdanya 287.647 16 86,6
Conca de Barberà 326.812 17 90,5
Garraf 2.767.640 19 102,0
Garrigues 271.163 14 78,6
Garrotxa 999.093 18 96,2
Gironès 3.344.210 18 96,6
Maresme 8.283.683 18 101,0
Moianès 235.140 17 94,6
Montsià 907.074 13 72,4
Noguera 550.304 14 78,7
Osona 2.827.727 18 96,9
Pallars Jussà 195.967 15 82,9
Pallars Sobirà 107.520 16 85,5
Pla d'Urgell 556.027 15 82,1
Pla de l'Estany 548.637 17 93,4
Priorat 137.857 15 82,6
Ribera d'Ebre 328.019 15 83,3
Ripollès 439.982 18 96,6
Segarra 335.685 15 81,1
Segrià 3.319.170 16 87,8
Selva 2.551.694 15 82,5
Solsonès 209.284 15 83,9
Tarragonès 4.106.961 16 86,7
Terra Alta 166.569 15 80,8
Urgell 544.202 15 81,4
Vallès Occidental 17.235.816 19 101,7
Vallès Oriental 7.373.976 18 98,5
Catalunya 139.741.988 18 100,0
Metropolità 95.104.957 19 106,6
Comarques Gironines 11.953.992 16 88,0
Camp de Tarragona 8.352.710 16 86,9
Terres de l'Ebre 2.522.883 14 77,3
Ponent 5.576.551 15 84,7
Comarques Centrals 6.968.426 17 95,3
Alt Pirineu i Aran 1.116.237 16 85,1
Penedès 8.146.233 17 92,1
Font: Idescat. Renda familiar disponible bruta territorial.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 27 d'abril de 2022.

Estadística RFDBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Renda familiar disponible bruta (RFDB)
Macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi.

Aspectes metodològics

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix.

El sector llars comprèn els individus o grups d'individus, tant en la seva condició de consumidors com, eventualment, en la d'empresaris que produeixen béns o serveis financers o no financers de mercat (productors de mercat), sempre que, en aquest darrer cas, les activitats corresponents no siguin realitzades per entitats diferenciades tractades com a quasi societats. A més, comprèn els individus o grups d'individus que produeixen béns i serveis no financers exclusivament per a ús final propi.

Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són:

  • la remuneració d'assalariats
  • l'excedent brut d'explotació
  • les prestacions socials

Els principals usos són:

  • les cotitzacions socials
  • els impostos sobre la renda i el patrimoni

L'Idescat presenta la sèrie de Renda familiar disponible bruta (RFDB) 2010-2017 aplicant els criteris de la Revisió estadística 2019. La present Revisió és una actualització dels comptes econòmics duta a terme per incorporar noves fonts d'informació i millorar els procediments d'estimació del conjunt de variables. La Revisió estadística 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea.

Les magnituds de la renda familiar disponible bruta i els seus components per a Catalunya són coherents amb les estimacions del compte de renda del sector llars elaborades en el marc de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE, Revisió estadística 2019.

L'àmbit geogràfic de la sèrie de la Revisió estadística 2019 són les comarques i els municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants

Per elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l'Idescat.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".