Saltar al contingut principal

Immigracions i emigracions externes. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Resta de la UE Resta d'Europa Africa Amèrica Àsia Oceania No hi consta Total
Alt Camp 57 30 173 166 33 0 138 597
Alt Empordà 710 176 529 621 62 1 1.039 3.138
Alt Penedès 104 40 278 374 42 3 258 1.099
Alt Urgell 35 129 36 117 6 3 68 394
Alta Ribagorça 11 1 7 17 1 1 4 42
Anoia 98 66 341 381 60 7 274 1.227
Aran 23 3 18 83 5 0 47 179
Bages 171 94 623 579 128 4 541 2.140
Baix Camp 484 307 531 849 151 2 783 3.107
Baix Ebre 327 147 380 170 179 1 275 1.479
Baix Empordà 560 580 460 639 107 5 722 3.073
Baix Llobregat 1.041 727 1.080 4.111 734 31 1.866 9.590
Baix Penedès 140 123 191 369 34 1 828 1.686
Barcelonès 11.108 5.803 3.322 29.364 8.625 206 12.710 71.138
Berguedà 52 32 139 192 42 4 65 526
Cerdanya 56 25 16 176 8 0 18 299
Conca de Barberà 14 13 60 34 13 0 33 167
Garraf 544 382 172 874 133 14 541 2.660
Garrigues 54 12 98 22 7 0 59 252
Garrotxa 94 50 295 218 89 2 129 877
Gironès 416 166 760 1.027 183 21 708 3.281
Maresme 780 486 916 2.071 327 24 1.666 6.270
Moianès 31 8 19 57 13 0 20 148
Montsià 245 56 319 206 65 2 230 1.123
Noguera 150 18 238 137 16 0 105 664
Osona 203 72 816 570 137 2 582 2.382
Pallars Jussà 42 16 70 62 4 3 31 228
Pallars Sobirà 16 0 3 28 1 0 8 56
Pla d'Urgell 142 25 148 112 5 0 163 595
Pla de l'Estany 37 19 74 88 7 0 69 294
Priorat 17 6 32 18 0 2 34 109
Ribera d'Ebre 46 50 83 38 17 1 86 321
Ripollès 18 7 64 130 12 0 26 257
Segarra 58 56 126 72 5 0 52 369
Segrià 936 196 1.227 946 171 2 1.104 4.582
Selva 567 505 303 605 169 5 1.693 3.847
Solsonès 20 14 40 44 2 2 29 151
Tarragonès 699 402 850 1.786 348 10 888 4.983
Terra Alta 44 16 8 29 10 0 16 123
Urgell 112 37 164 106 13 1 96 529
Vallès Occidental 1.078 636 1.582 4.892 1.007 12 2.327 11.534
Vallès Oriental 340 225 810 1.549 237 4 984 4.149
Catalunya 21.680 11.756 17.401 53.929 13.208 376 31.315 149.665
Metropolità 14.356 7.881 7.715 42.001 10.933 277 19.556 102.719
Comarques Gironines 2.402 1.503 2.485 3.328 629 34 4.386 14.767
Camp de Tarragona 1.271 758 1.646 2.853 545 14 1.876 8.963
Terres de l'Ebre 662 269 790 443 271 4 607 3.046
Ponent 1.452 344 2.001 1.395 217 3 1.579 6.991
Comarques Centrals 473 221 1.663 1.441 319 12 1.238 5.367
Alt Pirineu i Aran 183 174 150 483 25 7 176 1.198
Penedès 881 606 951 1.985 269 25 1.897 6.614
Barcelona 15.549 8.571 10.098 45.012 11.484 311 21.831 112.856
Girona 2.449 1.521 2.501 3.483 632 34 4.405 15.025
Lleida 1.609 514 2.175 1.769 242 12 1.768 8.089
Tarragona 2.073 1.150 2.627 3.665 850 19 3.311 13.695
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Resta de la UE Resta d'Europa Africa Amèrica Àsia Oceania No hi consta Baixes per caducitat Total
Alt Camp 45 24 0 20 5 0 668 104 866
Alt Empordà 286 73 27 76 5 1 1.077 414 1.959
Alt Penedès 97 40 7 29 3 1 523 70 770
Alt Urgell 15 148 1 17 2 1 109 89 382
Alta Ribagorça 1 0 1 2 0 0 2 1 7
Anoia 108 35 9 46 8 2 331 72 611
Aran 22 8 0 11 2 1 67 18 129
Bages 182 81 15 55 19 8 834 323 1.517
Baix Camp 259 115 17 78 67 7 1.398 994 2.935
Baix Ebre 131 68 11 19 5 1 448 231 914
Baix Empordà 309 76 30 66 27 9 959 497 1.973
Baix Llobregat 575 411 50 476 101 20 2.750 1.585 5.968
Baix Penedès 87 44 1 52 12 3 643 417 1.259
Barcelonès 1.578 1.818 97 1.933 495 106 25.631 24.331 55.989
Berguedà 33 16 1 18 3 1 19 45 136
Cerdanya 52 18 2 15 3 0 225 4 319
Conca de Barberà 8 1 0 4 1 0 61 19 94
Garraf 181 114 12 115 39 5 466 605 1.537
Garrigues 50 3 7 6 0 0 206 15 287
Garrotxa 75 51 18 49 9 2 71 79 354
Gironès 263 127 24 107 16 6 1.422 655 2.620
Maresme 335 290 28 288 73 25 1.456 1.795 4.290
Moianès 7 6 0 6 0 0 29 25 73
Montsià 151 43 14 25 9 2 424 33 701
Noguera 88 25 3 29 0 1 253 113 512
Osona 194 77 10 57 16 4 709 407 1.474
Pallars Jussà 23 8 0 15 1 0 38 2 87
Pallars Sobirà 9 1 2 3 0 0 9 0 24
Pla d'Urgell 81 14 13 14 2 0 203 45 372
Pla de l'Estany 24 14 2 16 2 2 146 10 216
Priorat 10 7 3 2 0 0 8 5 35
Ribera d'Ebre 68 20 1 5 3 0 105 16 218
Ripollès 19 7 1 19 2 1 97 35 181
Segarra 60 19 20 3 0 0 85 13 200
Segrià 543 134 35 92 7 4 1.824 694 3.333
Selva 201 120 27 107 36 2 1.516 911 2.920
Solsonès 16 4 0 2 2 0 59 6 89
Tarragonès 233 151 16 181 26 4 4.020 730 5.361
Terra Alta 12 1 2 12 0 0 23 10 60
Urgell 69 37 8 18 1 0 247 57 437
Vallès Occidental 528 447 66 501 112 35 3.116 2.191 6.996
Vallès Oriental 278 217 25 198 40 10 1.407 951 3.126
Catalunya 7.306 4.913 606 4.787 1.154 264 53.684 38.617 111.331
Metropolità 3.297 3.184 266 3.398 821 196 34.365 30.866 76.393
Comarques Gironines 1.177 468 129 440 97 23 5.288 2.601 10.223
Camp de Tarragona 555 298 36 285 99 11 6.155 1.852 9.291
Terres de l'Ebre 362 132 28 61 17 3 1.000 290 1.893
Ponent 891 232 86 162 10 5 2.818 937 5.141
Comarques Centrals 453 187 30 141 40 13 1.670 803 3.337
Alt Pirineu i Aran 122 183 6 63 8 2 450 114 948
Penedès 449 229 25 237 62 11 1.938 1.154 4.105
Barcelona 4.095 3.553 320 3.722 908 217 37.283 32.405 82.503
Girona 1.220 481 131 451 101 23 5.499 2.600 10.506
Lleida 987 405 90 216 17 7 3.104 1.053 5.879
Tarragona 1.004 474 65 398 128 17 7.798 2.559 12.443
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Emigració externa
Canvi de residència quan el municipi de destinació és l'estranger i el de procedència és qualsevol dels municipis de Catalunya. L'emigració externa inclou tant la sortida de persones de nacionalitat espanyola com estrangera.
Immigració externa
Canvi de residència quan el municipi de procedència és a l'estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya. La immigració externa inclou l'arribada de persones que procedeixen de l'estranger tant de nacionalitat espanyola com estrangera.
Migració externa
Canvi de residència entre un municipi de Catalunya i l'estranger.

Aspectes metodològics

L'Estadística de variacions residencials (EVR) és elaborada per l'INE a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

Les variacions residencials anuals de l'estadística no fan referència al nombre de persones que duen a terme una variació residencial, sinó al nombre de variacions efectuades, ja que un ciutadà pot canviar la seva residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

Les dades de la immigració exterior procedeixen exclusivament de l'explotació de les altes municipals de població procedent de l'estranger. Els anys 2001, 2002 i 2003 no s'han publicat les dades sobre immigració exterior per la falta d'exhaustivitat que presenten (aquests fluxos tendien a incorporar-se directament en el Padró continu d'habitants per la via de les altes padronals per omissió d'inscripció anterior). A partir de l'any 2004 es tornen a publicar els fluxos d'immigració exterior perquè el nombre total de moviments té una exhaustivitat raonable, tot i que presenta un elevat nombre de "no consta" en la variable país de destinació.

La sèrie d'emigració externa s'inicia l'any 2005, any en què les dades, un cop analitzades, comencen a tenir consistència, tot i que presenta un elevat nombre de casos amb "no consta" en la variable país de destinació.

A partir del 2006 s'inclouen les baixes per caducitat. Aquestes baixes s'incorporen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.