Saltar al contingut principal

Immigracions, emigracions i saldos migratoris. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Migracions totals. Immigracions, emigracions i saldos migratoris. Per sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Immigracions Emigracions Saldos migratoris
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Alt Camp 1.380 929 2.309 1.272 954 2.226 108 -25 83
Alt Empordà 3.612 3.019 6.631 2.786 2.304 5.090 826 715 1.541
Alt Penedès 2.485 2.198 4.683 1.952 1.769 3.721 533 429 962
Alt Urgell 621 529 1.150 556 465 1.021 65 64 129
Alta Ribagorça 117 97 214 71 85 156 46 12 58
Anoia 2.820 2.545 5.365 2.116 1.896 4.012 704 649 1.353
Aran 341 291 632 337 329 666 4 -38 -34
Bages 3.427 2.984 6.411 3.048 2.505 5.553 379 479 858
Baix Camp 4.815 4.309 9.124 3.863 3.548 7.411 952 761 1.713
Baix Ebre 2.170 1.691 3.861 1.570 1.247 2.817 600 444 1.044
Baix Empordà 3.782 3.365 7.147 2.868 2.521 5.389 914 844 1.758
Baix Llobregat 16.626 15.943 32.569 15.769 14.875 30.644 857 1.068 1.925
Baix Penedès 4.172 4.102 8.274 3.052 2.774 5.826 1.120 1.328 2.448
Barcelonès 63.961 59.222 123.183 66.242 61.717 127.959 -2.281 -2.495 -4.776
Berguedà 955 861 1.816 643 553 1.196 312 308 620
Cerdanya 725 618 1.343 553 500 1.053 172 118 290
Conca de Barberà 428 356 784 342 296 638 86 60 146
Garraf 4.715 4.385 9.100 3.248 3.071 6.319 1.467 1.314 2.781
Garrigues 522 389 911 485 382 867 37 7 44
Garrotxa 1.457 1.068 2.525 874 708 1.582 583 360 943
Gironès 4.675 4.126 8.801 4.259 3.773 8.032 416 353 769
Maresme 10.272 9.602 19.874 8.552 7.366 15.918 1.720 2.236 3.956
Moianès 505 394 899 346 284 630 159 110 269
Montsià 1.999 1.468 3.467 1.436 1.073 2.509 563 395 958
Noguera 1.124 852 1.976 937 637 1.574 187 215 402
Osona 3.292 2.747 6.039 2.392 1.940 4.332 900 807 1.707
Pallars Jussà 480 337 817 308 231 539 172 106 278
Pallars Sobirà 203 189 392 133 127 260 70 62 132
Pla d'Urgell 958 701 1.659 722 553 1.275 236 148 384
Pla de l'Estany 576 537 1.113 528 436 964 48 101 149
Priorat 251 198 449 180 174 354 71 24 95
Ribera d'Ebre 582 413 995 437 370 807 145 43 188
Ripollès 660 593 1.253 469 456 925 191 137 328
Segarra 630 472 1.102 509 354 863 121 118 239
Segrià 5.496 3.778 9.274 4.583 3.196 7.779 913 582 1.495
Selva 5.558 4.827 10.385 4.398 3.936 8.334 1.160 891 2.051
Solsonès 301 254 555 215 184 399 86 70 156
Tarragonès 7.128 6.527 13.655 7.340 6.117 13.457 -212 410 198
Terra Alta 220 207 427 147 140 287 73 67 140
Urgell 993 812 1.805 791 694 1.485 202 118 320
Vallès Occidental 17.110 16.652 33.762 15.417 14.270 29.687 1.693 2.382 4.075
Vallès Oriental 8.296 7.552 15.848 7.156 6.241 13.397 1.140 1.311 2.451
Catalunya 108.597 93.256 201.853 91.059 76.168 167.227 17.538 17.088 34.626
Metropolità 82.531 74.790 157.321 79.362 70.250 149.612 3.169 4.540 7.709
Comarques Gironines 16.244 13.629 29.873 12.106 10.228 22.334 4.138 3.401 7.539
Camp de Tarragona 11.221 9.731 20.952 10.216 8.501 18.717 1.005 1.230 2.235
Terres de l'Ebre 4.341 3.280 7.621 2.960 2.331 5.291 1.381 949 2.330
Ponent 8.118 5.611 13.729 6.422 4.423 10.845 1.696 1.188 2.884
Comarques Centrals 7.899 6.716 14.615 6.077 4.978 11.055 1.822 1.738 3.560
Alt Pirineu i Aran 2.389 1.968 4.357 1.860 1.644 3.504 529 324 853
Penedès 12.508 11.578 24.086 8.710 7.860 16.570 3.798 3.718 7.516
Barcelona 87.583 78.638 166.221 79.999 70.041 150.040 7.584 8.597 16.181
Girona 16.757 14.053 30.810 12.507 10.605 23.112 4.250 3.448 7.698
Lleida 9.924 7.081 17.005 7.726 5.545 13.271 2.198 1.536 3.734
Tarragona 18.369 15.823 34.192 14.863 12.316 27.179 3.506 3.507 7.013
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2022.

Estadística MM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Emigració total
Baixes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència a un altre municipi de Catalunya, de la resta d'Espanya i de l'estranger.
Immigració total
Altes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat, per canvi de residència des d'un altre municipi de Catalunya, de la resta d'Espanya i de l'estranger.
Saldo migratori total
Corrrespon al total de les migracions netes (internes i internacionals).

Aspectes metodològics

L'Estadística de variacions residencials (EVR) l'elabora l'INE a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

Les variacions residencials anuals de l'estadística no fan referència al nombre de persones que duen a terme una variació residencial, sinó al nombre de variacions efectuades, ja que un ciutadà pot canviar la seva residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".