Saltar al contingut principal

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Valor Variació (%) Taxa per 1.000 habitants
Alt Camp 160 116,2 3,5
Alt Empordà 444 62,6 3,2
Alt Penedès 422 60,5 3,8
Alt Urgell 53 47,2 2,6
Alta Ribagorça 10 100,0 2,5
Anoia 363 24,7 2,9
Aran 26 0,0 2,5
Bages 582 58,2 3,2
Baix Camp 666 41,4 3,4
Baix Ebre 210 40,0 2,7
Baix Empordà 449 63,3 3,3
Baix Llobregat 2.699 55,9 3,3
Baix Penedès 363 33,5 3,3
Barcelonès 5.720 44,7 2,5
Berguedà 146 40,4 3,6
Cerdanya 52 6,1 2,7
Conca de Barberà 53 43,2 2,6
Garraf 529 44,5 3,5
Garrigues 54 125,0 2,8
Garrotxa 203 79,6 3,5
Gironès 672 48,0 3,5
Maresme 1.652 62,0 3,6
Moianès 50 8,7 3,5
Montsià 215 38,7 3,1
Noguera 105 7,1 2,7
Osona 576 72,5 3,5
Pallars Jussà 37 85,0 2,8
Pallars Sobirà 30 172,7 4,2
Pla d'Urgell 108 52,1 2,9
Pla de l'Estany 103 22,6 3,1
Priorat 23 -14,8 2,5
Ribera d'Ebre 63 110,0 2,9
Ripollès 95 55,7 3,7
Segarra 52 6,1 2,2
Segrià 557 51,4 2,7
Selva 592 78,3 3,4
Solsonès 81 80,0 5,8
Tarragonès 802 49,1 3,0
Terra Alta 28 55,6 2,5
Urgell 114 28,1 3,1
Vallès Occidental 3.073 50,3 3,3
Vallès Oriental 1.369 54,2 3,3
Catalunya 23.601 50,7 3,0
Metropolità 14.529 50,7 3,0
Comarques Gironines 2.558 60,7 3,4
Camp de Tarragona 1.704 48,6 3,2
Terres de l'Ebre 516 46,2 2,8
Ponent 990 41,6 2,7
Comarques Centrals 1.426 59,2 3,5
Alt Pirineu i Aran 208 41,5 2,8
Penedès 1.670 41,0 3,4
Barcelona 17.180 50,8 3,0
Girona 2.599 58,1 3,4
Lleida 1.239 45,8 2,8
Tarragona 2.583 45,8 3,1
Font: Idescat. Estadística de matrimonis.
Notes:
- El 3 de juliol de l'any 2005 entra en vigor la llei 13/2005, d'1 de juliol, que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe.
- A partir de 2012, a més dels matrimonis inscrits a Catalunya i amb residència a Catalunya, inclou els matrimonis amb residència a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
- A partir del març del 2014 vuit municipis de l'Anoia canvien d'adscripció i passen de l'àmbit Penedès a les Comarques Centrals.
- La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022. Sèries revisades l' 11 de gener de 2023.

Estadística MAT

Nota metodològica

Definició de conceptes

Matrimoni
Unió legítima entre dues persones que es comprometen a portar una vida en comú establerta mitjançant ritus o formalitats legals. A partir de 2005 el matrimoni té els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents són del mateix o de diferent sexe. La definició exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet.
Taxa bruta de nupcialitat
Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Aspectes metodològics

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques de matrimoni de les unions de persones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".