Saltar al contingut principal

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns

Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 100.768,6 6,1
Béns de consum 39.125,3 12,3
Aliments, begudes i tabac 11.607,7 6,6
Altres béns de consum 27.517,6 14,9
Béns de capital 5.529,9 4,4
Maquinària i altres béns d'equipament 4.285,2 3,3
Material de transport i altres béns de capital 1.244,6 8,1
Béns intermedis 56.113,4 2,3
Prod. agricultura, silvicultura i pesca 624,1 -20,0
Prod. energètics i industrials 55.489,2 2,7
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Exportacions. Per destinació econòmica dels béns Espanya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total exportacions 383.688,6 -1,4
Béns de consum 145.885,3 0,6
Aliments, begudes i tabac 56.003,3 5,7
Altres béns de consum 89.882,1 -2,3
Béns de capital 34.283,8 13,9
Maquinària i altres béns d'equipament 19.738,4 10,4
Material de transport i altres béns de capital 14.545,4 19,1
Béns intermedis 203.519,5 -4,9
Prod. agricultura, silvicultura i pesca 2.471,0 -11,6
Prod. energètics i industrials 201.048,4 -4,9
No classificats 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2024.

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el document únic administratiu (DUA).

La classificació de productes segons la destinació econòmica és el resultat de l'elaboració d'una classificació del comerç amb l'estranger en funció de la finalitat a la qual es destinen les mercaderies agrupades per grups segons els seus aranzels duaners (TARIC). Els productes apareixen, doncs, agrupats en tres grups: béns de consum, béns de capital i béns intermedis.