Saltar al contingut principal
Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Catalunya.
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
2017 29.335 3,90 -0,1
2016 29.355 3,93 6,4
2015 27.592 3,71 2,9
2014 26.823 3,61 3,0
2013 26.044 3,49 -4,8
2012 27.358 3,65 5,9
2011 25.832 3,44 -5,0
2010 27.178 3,63 -1,2
2009 27.504 3,70 -9,5
2008 30.400 4,13 1,4
2007 29.993 4,15 -2,7
2006 30.819 4,36 -1,0
2005 31.141 4,46 -2,8
2004 32.035 4,73 3,8
2003 30.853 4,66 -0,6
2002 31.052 4,79 2,0
2001 30.442 4,81 -3,9
2000 31.665 5,10 3,0
1999 30.748 4,99 -2,5
1998 31.544 5,14 5,6
1997 29.883 4,88 -0,2
1996 29.939 4,90 -2,6
1995 30.745 5,04 2,3
1994 30.044 4,92 -0,1
1993 30.068 4,93 -6,4
1992 32.107 5,27 -1,2
1991 32.491 5,34 2,2
1990 31.790 5,24 ..
Unitats: Nombre.
Font: Idescat. Estadística de matrimonis.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Espanya.
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
2017 173.625 3,68 -1,0
2016 175.343 3,72 3,8
2015 168.910 3,59 3,9
2014 162.554 3,45 3,9
2013 156.446 3,28 -7,2
2012 168.556 3,56 3,2
2011 163.338 3,46 -4,2
2010 170.440 3,67 -3,8
2009 177.144 3,82 -10,2
2008 197.216 4,23 -3,7
2007 204.772 4,47 -1,4
2006 207.766 4,62 -0,8
2005 209.415 4,82 -3,1
2004 216.149 5,06 1,8
2003 212.300 5,05 0,4
2002 211.522 5,12 1,7
2001 208.057 5,11 -3,9
2000 216.451 5,38 4,0
1999 208.129 5,21 0,5
1998 207.041 5,21 5,4
1997 196.499 4,96 1,2
1996 194.084 4,92 -3,3
1995 200.688 5,10 0,5
1994 199.731 5,08 -0,9
1993 201.463 5,14 -7,4
1992 217.512 5,57 -0,3
1991 218.121 5,60 -1,1
1990 220.533 5,68 ..
Unitats: Nombre.
Font: INE. Estadística de matrimonis.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 31 d'octubre del 2018. Sèries revisades el 10 de gener del 2019.

Estadística MAT

Nota metodològica

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

La taxa bruta de nupcialitat és el quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques de matrimoni de les unions de persones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.