Saltar al contingut principal

Defuncions i taxa bruta de mortalitat

Defuncions i taxa bruta de mortalitat Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 79.784 23,6
Homes 39.828 22,6
Dones 39.956 24,7
Taxa per 1.000 habitants 10,32 z Dada no procedent
Font: Idescat. Estadística de defuncions.
(z) Dada no procedent.
Defuncions i taxa bruta de mortalitat Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total 493.776 17,9
Homes 249.664 17,4
Dones 244.112 18,5
Taxa per 1.000 habitants 10,40 z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de defuncions.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2021.

Estadística DEF

Nota metodològica

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La taxa bruta de mortalitat és el quocient entre el nombre de defuncions en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.