Migracions internes. Per grups d'edat

Immigracions procedents de la resta d'Espanya Catalunya. 2017
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 5.949 5,0 -3,3
De 15 a 29 anys 15.988 14,0 8,0
De 30 a 44 anys 18.938 11,0 2,2
De 45 a 59 anys 6.851 4,2 2,5
De 60 a 74 anys 2.843 2,5 -0,2
De 75 anys i més 1.967 2,8 -9,0
Total 52.536 7,0 2,6
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya Catalunya. 2017
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 6.126 5,2 -0,8
De 15 a 29 anys 11.130 9,7 -0,2
De 30 a 44 anys 16.293 9,4 -0,7
De 45 a 59 anys 7.377 4,5 2,2
De 60 a 74 anys 4.987 4,4 21,5
De 75 anys i més 2.407 3,5 7,1
Total 48.320 6,4 2,1
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Data de publicació: 19 de setembre del 2018. Sèries revisades el 20 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'operació estadística Moviments migratoris ofereix informació sobre els desplaçaments de les persones per un canvi de residència entre un municipi català i qualsevol altre de Catalunya, de la resta d'Espanya o de l'estranger.

L'Idescat elabora aquesta operació a partir de les altes i baixes padronals per canvi de residència que recull l'Estadística de variacions residencials (EVR) realitzada per l'INE.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona motivat per un canvi de residència i, també, al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.