Saltar al contingut principal

Migracions internes. Per grups d'edat

Immigracions procedents de la resta d'Espanya Catalunya. 2020
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 4.355 3,7 -20,1
De 15 a 29 anys 12.773 10,3 -21,4
De 30 a 44 anys 15.487 9,4 -16,6
De 45 a 59 anys 6.163 3,5 -15,1
De 60 a 74 anys 2.500 2,1 -14,9
De 75 anys i més 1.510 2,1 -21,3
Total 42.788 5,5 -18,3
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Emigracions amb destinació a la resta d'Espanya Catalunya. 2020
Valor Taxa per 1.000 habitants Variació (%)
De 0 a 14 anys 6.330 5,4 -0,6
De 15 a 29 anys 12.344 9,9 -9,4
De 30 a 44 anys 17.828 10,8 -5,2
De 45 a 59 anys 8.293 4,8 -4,4
De 60 a 74 anys 4.853 4,1 -3,3
De 75 anys i més 2.111 2,9 -9,8
Total 51.759 6,7 -5,6
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021. Propera actualització: 30 de setembre de 2022 Calendari

Estadística MM

Nota metodològica

L'operació estadística Moviments migratoris ofereix informació sobre els desplaçaments de les persones per un canvi de residència entre un municipi català i qualsevol altre de Catalunya, de la resta d'Espanya o de l'estranger.

L'Idescat elabora aquesta operació a partir de les altes i baixes padronals per canvi de residència que recull l'Estadística de variacions residencials (EVR) realitzada per l'INE.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona motivat per un canvi de residència i, també, al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.