Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 3.115 22.390 25.505 24,2 19,4 19,9 12,4 4,7 5,6
Resta d'Europa 705 6.408 7.113 5,5 5,5 5,5 4,9 0,3 0,7
Àfrica 496 10.399 10.895 3,9 9,0 8,5 6,4 34,7 33,1
Amèrica 7.748 36.612 44.360 60,1 31,7 34,5 29,6 42,7 40,2
Àsia i Oceania 816 12.326 13.142 6,3 10,7 10,2 14,9 24,4 23,8
No hi consta 2 27.457 27.459 0,0 23,8 21,4 0,0 -15,1 -15,1
Total 12.882 115.592 128.474 100,0 100,0 100,0 21,5 11,8 12,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 17.124 112.791 129.915 23,9 24,4 24,3 9,6 8,0 8,2
Resta d'Europa 3.273 21.756 25.029 4,6 4,7 4,7 15,4 -6,7 -4,3
Àfrica 3.059 42.440 45.499 4,3 9,2 8,5 9,1 27,2 25,8
Amèrica 44.054 140.935 184.989 61,6 30,4 34,6 31,8 53,3 47,6
Àsia i Oceania 3.997 31.202 35.199 5,6 6,7 6,6 17,0 24,0 23,2
No hi consta 63 113.880 113.943 0,1 24,6 21,3 16,7 -4,5 -4,5
Total 71.570 463.004 534.574 100,0 100,0 100,0 23,1 16,5 17,3
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 15 de setembre del 2017. Propera actualització: 19 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: