Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 3.591 25.413 29.004 22,8 18,7 19,1 15,3 13,5 13,7
Resta d'Europa 850 7.532 8.382 5,4 5,5 5,5 20,6 17,5 17,8
Àfrica 636 13.646 14.282 4,0 10,0 9,4 28,2 31,2 31,1
Amèrica 9.560 48.566 58.126 60,8 35,7 38,3 23,4 32,7 31,0
Àsia i Oceania 1.095 13.798 14.893 7,0 10,1 9,8 34,2 11,9 13,3
No hi consta 3 27.188 27.191 0,0 20,0 17,9 50,0 -1,0 -1,0
Total 15.735 136.143 151.878 100,0 100,0 100,0 22,1 17,8 18,2
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 18.657 122.542 141.199 22,4 22,1 22,2 9,0 8,6 8,7
Resta d'Europa 3.973 24.071 28.044 4,8 4,3 4,4 21,4 10,6 12,0
Àfrica 3.343 55.967 59.310 4,0 10,1 9,3 9,3 31,9 30,4
Amèrica 52.646 195.536 248.182 63,3 35,3 38,9 19,5 38,7 34,2
Àsia i Oceania 4.485 35.386 39.871 5,4 6,4 6,3 12,2 13,4 13,3
No hi consta 19 120.750 120.769 0,0 21,8 18,9 -69,8 6,0 6,0
Total 83.123 554.252 637.375 100,0 100,0 100,0 16,1 19,7 19,2
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 19 de setembre del 2018.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn