Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 1.832 15.667 17.499 18,8 14,4 14,7 -47,2 -41,0 -41,7
Resta d'Europa 1.509 8.315 9.824 15,5 7,6 8,3 92,0 -6,4 1,6
Àfrica 441 14.121 14.562 4,5 13,0 12,3 -38,5 -45,4 -45,2
Amèrica 5.125 35.928 41.053 52,6 33,0 34,6 -49,0 -52,2 -51,8
Àsia i Oceania 840 9.442 10.282 8,6 8,7 8,7 -27,9 -52,1 -50,8
No hi consta 3 25.537 25.540 0,0 23,4 21,5 -50,0 -18,8 -18,8
Total 9.750 109.010 118.760 100,0 100,0 100,0 -39,8 -41,9 -41,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 10.589 69.511 80.100 19,6 14,8 15,3 -48,2 -46,9 -47,1
Resta d'Europa 8.204 49.324 57.528 15,2 10,5 11,0 120,0 72,7 78,2
Àfrica 2.438 56.109 58.547 4,5 11,9 11,2 -37,7 -41,4 -41,2
Amèrica 28.669 163.531 192.200 53,2 34,8 36,7 -49,1 -51,5 -51,2
Àsia i Oceania 3.996 22.576 26.572 7,4 4,8 5,1 -20,8 -50,5 -47,6
No hi consta 16 108.655 108.671 0,0 23,1 20,8 -30,4 -25,8 -25,8
Total 53.912 469.706 523.618 100,0 100,0 100,0 -39,7 -40,1 -40,1
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.