Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 3.469 26.533 30.002 21,4 14,1 14,7 3,6 3,3 3,4
Resta d'Europa 786 8.886 9.672 4,9 4,7 4,7 0,9 7,4 6,8
Àfrica 717 25.868 26.585 4,4 13,8 13,0 1,4 14,2 13,9
Amèrica 10.055 75.196 85.251 62,1 40,1 41,8 4,9 28,4 25,1
Àsia i Oceania 1.165 19.713 20.878 7,2 10,5 10,2 8,2 14,3 13,9
No hi consta 6 31.449 31.455 0,0 16,8 15,4 20,0 7,3 7,3
Total 16.198 187.645 203.843 100,0 100,0 100,0 4,5 16,0 15,0
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 20.454 130.937 151.391 22,9 16,7 17,3 4,8 2,8 3,0
Resta d'Europa 3.729 28.562 32.291 4,2 3,6 3,7 0,5 6,1 5,5
Àfrica 3.916 95.714 99.630 4,4 12,2 11,4 8,0 15,4 15,1
Amèrica 56.274 337.199 393.473 62,9 43,0 45,0 -2,0 29,5 23,8
Àsia i Oceania 5.045 45.639 50.684 5,6 5,8 5,8 10,6 11,8 11,7
No hi consta 23 146.350 146.373 0,0 18,7 16,8 -11,5 9,7 9,7
Total 89.441 784.401 873.842 100,0 100,0 100,0 0,7 16,7 14,9
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.