Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 3.350 25.679 29.029 21,6 15,9 16,4 -6,7 1,0 0,1
Resta d'Europa 779 8.276 9.055 5,0 5,1 5,1 -8,4 9,9 8,0
Àfrica 707 22.643 23.350 4,6 14,0 13,2 11,2 65,9 63,5
Amèrica 9.585 58.543 68.128 61,8 36,2 38,4 0,3 20,5 17,2
Àsia i Oceania 1.077 17.251 18.328 6,9 10,7 10,3 -1,6 25,0 23,1
No hi consta 5 29.321 29.326 0,0 18,1 16,5 66,7 7,8 7,9
Total 15.503 161.713 177.216 100,0 100,0 100,0 -1,5 18,8 16,7
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 19.513 127.416 146.929 22,0 19,0 19,3 4,6 4,0 4,1
Resta d'Europa 3.712 26.909 30.621 4,2 4,0 4,0 -6,6 11,8 9,2
Àfrica 3.625 82.955 86.580 4,1 12,3 11,4 8,4 48,2 46,0
Amèrica 57.424 260.420 317.844 64,6 38,8 41,8 9,1 33,2 28,1
Àsia i Oceania 4.560 40.818 45.378 5,1 6,1 6,0 1,7 15,4 13,8
No hi consta 26 133.426 133.452 0,0 19,9 17,5 36,8 10,5 10,5
Total 88.860 671.944 760.804 100,0 100,0 100,0 6,9 21,2 19,4
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 16 de setembre de 2019.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.