Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya Valor. Estrangers
Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia i Oceania No hi consta Total
2019 26.533 8.886 25.868 75.196 19.713 31.449 187.645
2019 (p) 26.533 8.886 25.868 75.196 19.713 31.449 187.645
2018 25.679 8.276 22.643 58.543 17.251 29.321 161.713
2017 25.413 7.532 13.646 48.566 13.798 27.188 136.143
2016 22.390 6.408 10.399 36.612 12.326 27.457 115.592
2015 21.382 6.389 7.719 25.661 9.908 32.332 103.391
2014 18.960 5.831 6.169 20.117 8.431 32.003 91.511
2013 14.778 4.456 6.487 15.893 8.265 29.857 79.736
2012 15.972 4.388 6.908 18.782 10.128 30.645 86.823
2011 20.757 5.000 9.651 24.677 13.672 37.933 111.690
2010 20.962 4.455 10.839 23.996 17.353 41.151 118.756
2009 21.287 4.493 15.846 28.535 13.733 36.118 120.012
2008 29.886 6.477 28.852 54.962 21.266 29.282 170.725
2007 48.427 8.463 29.721 66.978 18.035 24.039 195.663
2006 24.756 21.341 23.819 66.534 13.076 30.795 180.321
2005 16.074 17.564 25.389 42.618 13.016 42.714 157.375
2004 9.451 15.403 21.704 27.862 7.148 68.137 149.705
2003 5.422 8.879 14.299 24.374 2.602 .. 55.576
2002 4.401 9.253 13.946 27.090 2.057 .. 56.747
2001 6.651 2.505 13.226 19.826 1.291 .. 43.499
2000 2.855 3.007 11.683 11.856 1.142 .. 30.543
1999 2.571 874 5.168 4.070 613 .. 13.296
1998 2.754 768 4.877 3.469 794 .. 12.662
1997 1.984 524 3.391 1.983 406 .. 8.288
1995 1.071 259 1.963 1.374 308 .. 4.975
1994 831 156 1.526 765 236 .. 3.514
1993 669 175 1.843 730 213 .. 3.630
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya Valor. Estrangers
Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia i Oceania No hi consta Total
2019 130.937 28.562 95.714 337.199 45.639 146.350 784.401
2019 (p) 130.937 28.562 95.714 337.199 45.639 146.350 784.401
2018 127.416 26.909 82.955 260.420 40.818 133.426 671.944
2017 122.542 24.071 55.967 195.536 35.386 120.750 554.252
2016 112.791 21.756 42.440 140.935 31.202 113.880 463.004
2015 104.474 23.327 33.371 91.905 25.156 119.291 397.524
2014 97.571 20.288 27.989 74.313 22.665 111.730 354.556
2013 79.744 15.484 26.485 59.742 21.261 104.320 307.036
2012 89.730 15.447 29.168 70.836 24.327 106.602 336.110
2011 118.284 17.751 36.121 89.992 29.300 124.834 416.282
2010 121.668 16.456 40.514 90.252 34.016 128.428 431.334
2009 118.586 16.370 62.973 117.362 29.859 124.192 469.342
2008 161.414 21.971 104.186 218.255 44.434 141.968 692.228
2007 344.821 28.420 109.615 284.772 40.280 112.626 920.534
2006 133.595 156.126 91.158 268.482 30.479 123.131 802.971
2005 112.832 134.280 101.295 198.091 32.238 103.975 682.711
2004 102.037 132.181 89.991 170.055 25.888 125.692 645.844
2003 69.924 95.113 58.807 191.577 14.103 .. 429.524
2002 60.700 93.889 55.156 221.580 11.760 .. 443.085
2001 90.802 21.923 55.797 214.349 11.177 .. 394.048
2000 40.067 45.927 54.241 180.316 10.330 .. 330.881
1999 31.895 8.432 20.248 34.863 3.684 .. 99.122
1998 21.921 3.814 13.118 15.724 2.618 .. 57.195
1997 13.728 2.193 8.389 9.323 1.983 .. 35.616
1995 5.452 1.004 5.027 6.304 1.752 .. 19.539
1994 5.420 1.276 4.704 5.394 1.757 .. 18.551
1993 4.058 973 4.253 4.693 1.384 .. 15.361
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.