Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 2.872 5.852 8.724 20,9 7,9 10,0 -14,5 3,1 -3,5
De 16 a 34 anys 5.267 32.893 38.160 38,4 44,6 43,6 13,8 19,4 18,6
De 35 a 54 anys 4.334 26.277 30.611 31,6 35,6 35,0 -0,6 13,9 11,6
De 55 anys i més 1.254 8.742 9.996 9,1 11,9 11,4 6,9 6,7 6,7
Total 13.727 73.764 87.491 100,0 100,0 100,0 1,5 14,4 12,2
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 13.709 25.267 38.976 17,4 9,5 11,3 -10,6 -6,0 -7,6
De 16 a 34 anys 30.601 100.685 131.286 38,9 37,7 38,0 17,8 -0,2 3,5
De 35 a 54 anys 26.068 95.116 121.184 33,1 35,6 35,0 5,4 -5,0 -2,9
De 55 anys i més 8.319 45.984 54.303 10,6 17,2 15,7 13,1 -1,7 0,3
Total 78.697 267.052 345.749 100,0 100,0 100,0 7,2 -2,8 -0,7
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.