Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.904 6.606 10.510 24,1 8,4 11,1 -11,8 7,6 -0,5
De 16 a 34 anys 5.665 33.256 38.921 34,9 42,4 41,2 0,5 27,6 22,8
De 35 a 54 anys 5.342 29.320 34.662 32,9 37,4 36,6 -10,0 13,5 9,1
De 55 anys i més 1.315 9.174 10.489 8,1 11,7 11,1 -4,2 17,3 14,0
Total 16.226 78.356 94.582 100,0 100,0 100,0 -6,6 19,0 13,6
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2017
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 16.609 32.093 48.702 21,0 9,7 11,8 -12,3 3,5 -2,5
De 16 a 34 anys 27.705 117.881 145.586 35,0 35,5 35,4 -15,3 5,5 0,8
De 35 a 54 anys 27.126 121.634 148.760 34,2 36,6 36,2 -13,3 3,9 0,2
De 55 anys i més 7.769 60.427 68.196 9,8 18,2 16,6 -4,5 -0,3 -0,8
Total 79.209 332.035 411.244 100,0 100,0 100,0 -13,0 3,6 -0,1
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 19 de setembre del 2018.

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.