Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 3.358 5.678 9.036 24,8 8,8 11,6 -14,0 -14,0 -14,0
De 16 a 34 anys 4.629 27.551 32.180 34,2 42,7 41,3 -18,3 -17,2 -17,3
De 35 a 54 anys 4.359 23.062 27.421 32,2 35,8 35,2 -18,4 -21,3 -20,9
De 55 anys i més 1.173 8.193 9.366 8,7 12,7 12,0 -10,8 -10,7 -10,7
Total 13.519 64.484 78.003 100,0 100,0 100,0 -16,7 -17,7 -17,5
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 15.331 26.869 42.200 20,9 9,8 12,1 -7,7 -16,3 -13,4
De 16 a 34 anys 25.975 100.924 126.899 35,4 36,7 36,5 -6,2 -14,4 -12,8
De 35 a 54 anys 24.743 100.080 124.823 33,7 36,4 35,9 -8,8 -17,7 -16,1
De 55 anys i més 7.355 46.773 54.128 10,0 17,0 15,6 -5,3 -22,6 -20,6
Total 73.404 274.646 348.050 100,0 100,0 100,0 -7,3 -17,3 -15,4
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 16 de setembre de 2019. Propera actualització: 23 de setembre de 2020 Calendari

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.