Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 2.160 4.624 6.784 21,8 8,8 10,9 -24,8 -21,0 -22,2
De 16 a 34 anys 3.724 22.016 25.740 37,5 42,1 41,4 -29,3 -33,1 -32,5
De 35 a 54 anys 3.119 18.326 21.445 31,4 35,0 34,5 -28,0 -30,3 -29,9
De 55 anys i més 925 7.342 8.267 9,3 14,0 13,3 -26,2 -16,0 -17,3
Total 9.928 52.308 62.236 100,0 100,0 100,0 -27,7 -29,1 -28,9
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 15 anys 9.764 21.768 31.532 18,9 9,9 11,6 -28,8 -13,8 -19,1
De 16 a 34 anys 19.019 80.132 99.151 36,8 36,5 36,6 -37,8 -20,4 -24,5
De 35 a 54 anys 17.300 76.973 94.273 33,5 35,1 34,8 -33,6 -19,1 -22,2
De 55 anys i més 5.616 40.653 46.269 10,9 18,5 17,1 -32,5 -11,6 -14,8
Total 51.699 219.526 271.225 100,0 100,0 100,0 -34,3 -17,8 -21,6
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.