Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya Valor. Espanyols
De 0 a 15 anys De 16 a 34 anys De 35 a 54 anys De 55 anys i més Total
2021 2.949 4.983 4.183 1.338 13.453
2020 2.160 3.724 3.119 925 9.928
2019 2.872 5.267 4.334 1.254 13.727
2018 3.358 4.629 4.359 1.173 13.519
2017 3.904 5.665 5.342 1.315 16.226
2016 4.427 5.635 5.933 1.373 17.368
2015 4.268 6.126 6.023 1.439 17.856
2014 3.883 5.315 5.282 1.233 15.713
2013 3.292 4.389 4.342 1.162 13.185
2012 2.659 3.864 3.354 914 10.791
2011 1.994 3.334 2.951 914 9.193
2010 1.427 2.528 1.871 755 6.581
2009 1.714 2.135 1.524 669 6.042
2008 1.518 2.265 1.533 650 5.966
2007 974 2.027 1.157 538 4.696
2006 573 2.059 1.008 392 4.032
2005 358 1.843 825 332 3.358
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya Valor. Espanyols
De 0 a 15 anys De 16 a 34 anys De 35 a 54 anys De 55 anys i més Total
2021 12.915 24.567 22.451 8.391 68.324
2020 9.764 19.019 17.300 5.616 51.699
2019 13.709 30.601 26.068 8.319 78.697
2018 15.331 25.975 24.743 7.355 73.404
2017 16.609 27.705 27.126 7.769 79.209
2016 18.943 32.706 31.277 8.133 91.059
2015 18.774 34.554 32.337 8.792 94.457
2014 16.435 29.560 26.671 7.475 80.141
2013 15.542 25.474 23.652 7.781 72.449
2012 12.524 20.286 17.689 5.893 56.392
2011 10.314 19.038 16.976 6.513 52.841
2010 8.057 13.404 10.561 5.256 37.278
2009 8.995 12.498 9.290 4.589 35.372
2008 7.817 13.083 8.933 4.620 34.453
2007 5.145 12.059 7.283 3.604 28.091
2006 3.571 10.019 5.596 2.856 22.042
2005 2.198 9.642 4.895 2.555 19.290
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2022.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.