Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 4.036 2.261 6.297 40,7 4,3 10,1 -41,7 -33,0 -38,8
Resta d'Europa 2.669 585 3.254 26,9 1,1 5,2 91,9 8,1 68,4
Àfrica 166 406 572 1,7 0,8 0,9 -34,1 -45,4 -42,5
Amèrica 2.295 1.475 3.770 23,1 2,8 6,1 -45,4 -41,4 -43,9
Àsia i Oceania 762 414 1.176 7,7 0,8 1,9 -21,0 -39,7 -28,7
No hi consta 0 32.112 32.112 0,0 61,4 51,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -31,6 -31,6
Baixes per caducitat 0 15.055 15.055 0,0 28,8 24,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -20,6 -20,6
Total 9.928 52.308 62.236 100,0 100,0 100,0 -27,7 -29,1 -28,9
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2020
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 19.536 12.227 31.763 37,8 5,6 11,7 -49,7 -27,7 -43,0
Resta d'Europa 13.062 3.991 17.053 25,3 1,8 6,3 144,4 113,8 136,5
Àfrica 1.463 2.042 3.505 2,8 0,9 1,3 -29,5 -35,6 -33,2
Amèrica 14.335 7.659 21.994 27,7 3,5 8,1 -47,7 -33,0 -43,4
Àsia i Oceania 3.302 1.240 4.542 6,4 0,6 1,7 -34,1 -33,1 -33,9
No hi consta 1 132.602 132.603 0,0 60,4 48,9 0,0 -19,8 -19,8
Baixes per caducitat 0 59.765 59.765 0,0 27,2 22,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,1 -10,1
Total 51.699 219.526 271.225 100,0 100,0 100,0 -34,3 -17,8 -21,6
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021. Propera actualització: 30 de setembre de 2022 Calendari

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.