Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 6.879 3.298 10.177 50,9 5,1 13,0 -14,4 12,4 -7,3
Resta d'Europa 1.155 512 1.667 8,5 0,8 2,1 -13,5 3,2 -9,0
Àfrica 323 730 1.053 2,4 1,1 1,3 -1,2 4,4 2,6
Amèrica 4.339 2.204 6.543 32,1 3,4 8,4 -20,0 0,3 -14,1
Àsia i Oceania 823 628 1.451 6,1 1,0 1,9 -25,2 14,6 -12,0
No hi consta 0 37.367 37.367 0,0 57,9 47,9 .. -28,2 -28,2
Baixes per caducitat 0 19.745 19.745 0,0 30,6 25,3 .. 1,4 1,4
Total 13.519 64.484 78.003 100,0 100,0 100,0 -16,7 -17,7 -17,5
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2018
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 34.431 17.475 51.906 46,9 6,4 14,9 -4,2 -5,4 -4,6
Resta d'Europa 4.695 1.952 6.647 6,4 0,7 1,9 -10,1 -8,4 -9,6
Àfrica 2.233 3.301 5.534 3,0 1,2 1,6 3,9 -5,7 -2,1
Amèrica 27.725 9.636 37.361 37,8 3,5 10,7 -10,7 9,1 -6,3
Àsia i Oceania 4.320 1.639 5.959 5,9 0,6 1,7 -10,8 4,9 -7,0
No hi consta 0 173.351 173.351 0,0 63,1 49,8 -100,0 -22,1 -22,1
Baixes per caducitat 0 67.292 67.292 0,0 24,5 19,3 .. -10,3 -10,3
Total 73.404 274.646 348.050 100,0 100,0 100,0 -7,3 -17,3 -15,4
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 16 de setembre de 2019. Propera actualització: 23 de setembre de 2020 Calendari

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.