Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 8.281 3.088 11.369 47,7 4,7 13,7 5,1 -4,9 2,2
Resta d'Europa 1.461 482 1.943 8,4 0,7 2,3 -2,0 -2,6 -2,2
Àfrica 335 726 1.061 1,9 1,1 1,3 8,1 -7,5 -3,1
Amèrica 6.356 1.938 8.294 36,6 2,9 10,0 -10,8 -5,5 -9,6
Àsia i Oceania 935 570 1.505 5,4 0,9 1,8 -11,2 21,3 -1,2
No hi consta 0 46.982 46.982 0,0 71,3 56,4 .. 0,6 0,6
Baixes per caducitat 0 12.087 12.087 0,0 18,3 14,5 .. -43,5 -43,5
Total 17.368 65.873 83.241 100,0 100,0 100,0 -2,7 -12,3 -10,5
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2016
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 40.747 17.183 57.930 44,7 5,4 14,1 3,9 -1,1 2,4
Resta d'Europa 6.195 1.824 8.019 6,8 0,6 1,9 -1,9 1,1 -1,2
Àfrica 2.147 3.640 5.787 2,4 1,1 1,4 -3,3 13,0 6,3
Amèrica 37.069 8.721 45.790 40,7 2,7 11,1 -9,8 -5,2 -9,0
Àsia i Oceania 4.900 1.441 6.341 5,4 0,4 1,5 -11,8 6,0 -8,3
No hi consta 1 222.199 222.200 0,0 69,3 54,0 -94,7 11,8 11,8
Baixes per caducitat 0 65.487 65.487 0,0 20,4 15,9 .. -35,2 -35,2
Total 91.059 320.495 411.554 100,0 100,0 100,0 -3,6 -3,7 -3,6
Font: INE. Estadística de variacions residencials.

Data de publicació: 15 de setembre del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: