Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 6.920 3.375 10.295 50,4 4,6 11,8 0,6 2,3 1,2
Resta d'Europa 1.391 541 1.932 10,1 0,7 2,2 20,4 5,7 15,9
Àfrica 252 743 995 1,8 1,0 1,1 -22,0 1,8 -5,5
Amèrica 4.200 2.515 6.715 30,6 3,4 7,7 -3,2 14,1 2,6
Àsia i Oceania 964 686 1.650 7,0 0,9 1,9 17,1 9,2 13,7
No hi consta 0 46.942 46.942 0,0 63,6 53,7 .. 25,6 25,6
Baixes per caducitat 0 18.962 18.962 0,0 25,7 21,7 .. -4,0 -4,0
Total 13.727 73.764 87.491 100,0 100,0 100,0 1,5 14,4 12,2
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2019
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 38.858 16.903 55.761 49,4 6,3 16,1 12,9 -3,3 7,4
Resta d'Europa 5.344 1.867 7.211 6,8 0,7 2,1 13,8 -4,4 8,5
Àfrica 2.076 3.172 5.248 2,6 1,2 1,5 -7,0 -3,9 -5,2
Amèrica 27.406 11.439 38.845 34,8 4,3 11,2 -1,2 18,7 4,0
Àsia i Oceania 5.013 1.854 6.867 6,4 0,7 2,0 16,0 13,1 15,2
No hi consta 0 165.338 165.338 0,0 61,9 47,8 0,0 -4,6 -4,6
Baixes per caducitat 0 66.479 66.479 0,0 24,9 19,2 .. -1,2 -1,2
Total 78.697 267.052 345.749 100,0 100,0 100,0 7,2 -2,8 -0,7
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de setembre de 2020.

Estadística MM

Nota metodològica

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el Padró municipal d'habitants. Aquesta estadística es recull a la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de residència.

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Les principals característiques contingudes a la butlleta de variacions residencials són el sexe, l'edat i la nacionalitat.