Saltar al contingut principal
Coneixement del català Catalunya. 2011
Població de 2 anys i més L'entén % El sap parlar % El sap llegir % El sap escriure % No l'entén %
De 2 a 14 anys 1.016 985 96,97 805 79,26 704 69,25 616 60,66 31 3,03
De 15 a 29 anys 1.207 1.158 95,95 1.024 84,87 1.077 89,30 975 80,79 49 4,05
De 30 a 44 anys 1.950 1.859 95,31 1.483 76,03 1.653 84,76 1.323 67,82 91 4,69
De 45 a 59 anys 1.490 1.426 95,72 1.046 70,19 1.216 81,58 698 46,85 64 4,28
De 60 a 74 anys 1.005 947 94,26 606 60,36 701 69,74 297 29,58 58 5,74
De 75 a 84 anys 476 432 90,71 280 58,76 297 62,47 114 23,92 44 9,29
De 85 anys i més 163 143 87,76 101 62,43 103 63,15 46 28,55 20 12,24
Total 7.306 6.949 95,12 5.345 73,16 5.750 78,71 4.069 55,70 357 4,88
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Les dades del coneixement del català català corresponen al Cens de població i habitatges 2011, a l'Enquesta demogràfica 2007, al Cens de població 2001, a l'Estadística de població 1996, al Cens de Població 1991 i als padrons municipals d'habitants del 1981 i del 1986.

Es considera que una persona "entén" el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català.

Una persona "sap parlar" el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent.

Una persona "sap llegir" el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc.

Una persona "sap escriure" el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient encara que no sigui total.

Les dades del coneixement del català corresponen a la població de dos anys i més. No s'inclou la població menor de dos anys, perquè d'aquest grup de població no es pot parlar en sentit estricte de comprensió d'una llengua.