Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús

Població de 15 anys i més segons ús exclusiu del català i àmbits d'ús Catalunya. 2013
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Penedés Catalunya
Àmbits d'ús
Membres de la llar (1) 642 242 118 97 138 148 29 87 1.501
Amistats 323 175 73 82 107 105 20 55 940
Veïns 381 212 77 81 119 124 25 62 1.081
Companys d'estudi (2) 89 50 18 11 20 24 4 11 227
Companys de feina (3) 191 99 31 29 49 55 10 28 492
Usuaris o clients de Catalunya (4) 250 98 41 33 45 61 11 31 569
Petit comerç 517 240 95 85 135 164 27 77 1.340
Gran comerç 426 198 83 70 120 137 22 60 1.116
Entitats financeres 863 318 135 100 158 193 33 119 1.919
Administració local 1.138 348 168 105 184 212 37 153 2.345
Administració de la Generalitat de Catalunya 1.201 325 164 96 178 198 36 148 2.346
Administració de l'Estat 652 207 103 70 123 145 24 78 1.404
Personal mèdic 799 267 123 85 147 189 30 99 1.738
Escriure notes personals 623 229 114 70 116 144 23 92 1.411
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.
Població de 15 anys i més segons ús exclusiu del català i àmbits d'ús Catalunya. 2013
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Penedés Catalunya
Àmbits d'ús
Membres de la llar (1) 18,00 43,70 30,60 67,20 50,30 50,00 51,00 25,30 26,70
Amistats 8,10 28,70 17,00 51,90 35,20 32,30 31,60 14,30 15,00
Veïns 9,60 34,80 18,20 51,40 39,10 38,00 39,20 16,00 17,30
Companys d'estudi (2) 12,80 46,50 23,10 43,90 38,80 34,80 31,40 16,20 20,50
Companys de feina (3) 9,90 34,20 17,00 44,60 34,30 35,70 32,00 17,80 16,70
Usuaris o clients de Catalunya (4) 8,64 22,39 13,94 32,06 22,12 27,18 25,00 11,93 12,78
Petit comerç 13,00 39,30 22,40 53,70 44,40 50,30 43,20 20,00 21,40
Gran comerç 10,70 32,50 19,50 44,70 39,30 42,00 35,00 15,50 17,90
Entitats financeres 21,70 52,10 31,60 63,70 51,80 59,30 51,90 31,00 30,70
Administració local 28,60 57,07 39,48 66,41 60,49 65,00 58,08 39,59 37,49
Administració de la Generalitat de Catalunya 30,18 53,29 38,45 61,15 58,28 60,69 56,45 38,40 37,51
Administració de l'Estat 16,39 33,95 24,14 44,75 40,40 44,56 38,71 20,28 22,45
Personal mèdic 20,10 43,80 28,90 53,80 48,30 57,80 47,50 25,70 27,80
Escriure notes personals 15,70 37,60 26,80 44,20 38,00 44,00 37,20 23,80 22,60
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat; Direcció General de Política Lingüística.
(1) Població que viu en llars de dos membres i més.
(2) Població que està cursant estudis.
(3) Població ocupada.
(4) Població ocupada que es relaciona amb usuaris o clients.

Data de publicació: 16 de novembre del 2012.

Nota metodològica

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP) és una estadística oficial i periòdica que compta amb tres edicions: 2003, 2008 i 2013. Els organismes responsables són el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i l'Idescat.

L'objectiu principal de l'EULP és obtenir una estimació sobre els usos lingüístics en les relacions interpersonals a Catalunya en diversos àmbits.

Altres objectius destacables de l'Enquesta són obtenir dades sobre:

  • El coneixement i dimensionament de les llengües d'identificació de la població: llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual.
  • L'ús i el coneixement de l'occità (aranès a la Val d'Aran).
  • El coneixement del català, castellà, francès i anglès.
  • Les actituds lingüístiques de la població i les opinions sobre l'ús del català.

Les millores introduïdes en l'edició del 2008 de l'EULP van comportar que les dades del 2003 no fossin directament comparables. Per aquesta raó, es van produir un conjunt de dades del 2003 utilitzant els mateixos criteris de ponderació i calibratge de l'edició del 2008; es va introduir la variable "lloc de naixement" com una de les variables rellevants i, finalment, es van prendre com a població de referència les estimacions de població a 1 de gener de 2003.

L'EULP 2013 ha incorporat millores en el canal de recollida de la informació i en els continguts de l'Enquesta. Així, a l'enquesta telefònica i presencial de les anteriors edicions, s'hi ha afegit el mètode de l'enquestació en línia. Els nous continguts del qüestionari es reflecteixen en les taules, de forma que hi ha cel·les que no tenen la dada corresponent a edicions anteriors i apareixen amb un guionet (-). D'altra banda, els àmbits territorials de Catalunya van ser modificats el 29 de juliol de 2010: van passar de set a vuit, amb la incorporació del nou àmbit anomenat Penedès, que prové de comarques del Metropolità, del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals. Per tant, aquests quatre àmbits no són comparables amb les dues edicions anteriors.

A continuació s'indiquen els conceptes necessaris per poder interpretar les taules:

Llengua inicial
Llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva. Correspon a "primera llengua" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua d'identificació
Llengua que la persona entrevistada considera com la seva i amb la qual s'identifica. Correspon a "llengua pròpia" de la primera edició de l'Enquesta.
Llengua habitual
Llengua que la persona entrevistada utilitza més sovint.
Ús lingüístic
Allò que l'individu comunica activament parlant o escrivint en una llengua i allò que l'individu rep passivament entenent o llegint una llengua.
Àmbits d'ús
Conjunt d'ocasions en què la llengua és usada. Aquest conjunt es delimita a partir de qüestions fonamentals, com ara qui parla a qui, de què, en quina mena de situació, per quin mitjà, amb quina intenció, etc.
Entendre una llengua
Ser capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Parlar una llengua
Ser capaç de mantenir una conversa sobre un tema corrent en aquesta llengua.
Llegir una llengua
Ser capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc., en aquesta llengua.
Escriure una llengua
Ser capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient, encara que no sigui total, en aquesta llengua.
Coneixement en totes les habilitats d'una llengua
Haver declarat que es té coneixement de les quatre habilitats del coneixement d'una llengua: entendre, parlar, llegir i escriure.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: