Saltar al contingut principal

Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components

Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components Catalunya
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) Població en risc de pobresa (després de transferències socials) Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (1) Població amb privació material severa
2020 26,3 21,7 9,8 6,2
2019 23,6 19,5 8,3 5,7
2018 24,7 21,3 5,8 6,5
2017 23,8 20,0 8,8 5,0
2016 22,5 19,2 7,2 5,5
2015 23,5 19,0 8,8 6,7
2014 26,0 20,9 12,0 6,3
2013 24,3 19,8 10,8 6,1
Unitats: Percentatge de població.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.
Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components Espanya
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) Població en risc de pobresa (després de transferències socials) Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa (1) Població amb privació material severa
2020 26,4 21,0 9,9 7,0
2019 25,3 20,7 10,8 4,7
2018 26,1 21,5 10,7 5,4
2017 26,6 21,6 12,8 5,1
2016 27,9 22,3 14,9 5,8
2015 28,6 22,1 15,4 6,4
2014 29,2 22,2 17,1 7,1
2013 27,3 20,4 15,7 6,2
Unitats: Percentatge de població.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.
(1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.

Darrera actualització: 15 de juliol de 2021.

Estadística ECV

Nota metodològica

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.

La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que estan per sota del llindar de pobresa.

La població amb privació material severa és la població que presenta una privació d'almenys 4 dels 9 ítems següents:

  1. Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o de compres ajornades.
  2. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.
  3. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
  4. Poder afrontar despeses imprevistes.
  5. Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil).
  6. Poder permetre's un televisor.
  7. Poder permetre's una rentadora.
  8. Poder permetre's un cotxe.
  9. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat activa de la llar per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Les persones en edat activa són definides com els individus d'entre 18 i 59 anys que no són persones dependents (persones dependents són aquelles de 0 a 15 anys o les de 16 a 24 anys que són inactives i viuen almenys amb un progenitor o tutor); és per això que aquesta variable no s'aplica en el cas de les persones de 60 anys i més. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a l'1.

Llars amb intensitat de treball molt baixa: les llars on la intensitat de treball es considera molt baixa són les que se situen en valors iguals o inferiors a 0,20.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.