Saltar al contingut principal

Habitatges principals. Per superfície útil

Habitatges principals. Per superfície útil Catalunya. 2011
Valor % sobre el total
Menys de 30 m² 8.548 0,3
De 30 a 59 m² 339.439 11,5
De 60 a 89 m² 1.343.051 45,6
De 90 a 119 m² 778.442 26,4
De 120 a 149 m² 223.017 7,6
De 150 a 179 m² 110.336 3,7
De 180 m² i més 142.110 4,8
Total 2.944.944 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Habitatges principals. Per superfície útil Espanya. 2011
Valor % sobre el total
Menys de 30 m² 50.438 0,3
De 30 a 59 m² 2.504.636 13,9
De 60 a 89 m² 8.715.848 48,2
De 90 a 119 m² 4.112.698 22,7
De 120 a 149 m² 1.310.374 7,2
De 150 a 179 m² 568.273 3,1
De 180 m² i més 821.427 4,5
Total 18.083.694 100,0
Unitats: Nombre.
Font: INE.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

Superfície de l'habitatge

És la mesurada a l'interior dels murs exteriors, sense comprendre els soterranis i golfes no habitables. S'inclouen dins de la superfície de l'habitatge el 50% de la superfície de la terrassa si aquesta està coberta i no tancada, i el 100% de la superfície si es troba tancada.