Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda Catalunya Valor en preus corrents (M€)
PIB Demanda interna Consum de les llars Consum de les adm. públiques (1) Formació bruta de capital (2) FBCF (béns d'equipament i altres actius) FBCF (construcció) Saldo amb l'exterior (3) (4) Saldo amb l'estranger (4) Exportacions totals a l'estranger Exportacions de béns i serveis Consum dels estrangers al territori Importacions totals de l'estranger Importacions de béns i serveis Consum dels residents a l'estranger
2020 224.125 196.660 112.308 43.406 40.946 23.169 17.146 27.466 11.748 76.007 72.858 3.149 64.259 62.721 1.538
2019 249.900 215.844 128.394 40.475 46.975 26.185 19.639 34.056 19.227 99.141 83.095 16.045 79.914 75.244 4.670
2018 241.670 209.330 125.927 38.826 44.577 24.918 19.165 32.340 17.837 95.273 79.925 15.348 77.436 73.091 4.345
2017 232.187 200.509 121.847 37.367 41.294 24.005 16.882 31.678 18.748 90.756 76.355 14.400 72.007 68.566 3.441
2016 222.514 191.693 116.839 36.642 38.212 22.148 15.248 30.821 19.142 84.608 71.372 13.236 65.466 62.674 2.792
2015 213.746 186.512 114.219 36.101 36.192 21.125 14.331 27.234 17.140 82.014 69.354 12.660 64.874 62.290 2.584
2014 204.896 177.089 110.370 33.694 33.025 19.141 13.685 27.807 15.524 78.456 65.979 12.477 62.932 60.602 2.330
2013 201.531 173.260 108.006 33.383 31.871 18.383 13.602 28.271 16.061 76.798 64.913 11.885 60.737 58.574 2.163
2012 201.768 180.175 112.251 33.934 33.989 18.631 15.520 21.593 12.314 74.119 63.763 10.356 61.804 59.781 2.023
2011 208.341 188.611 113.778 35.793 39.041 18.947 19.864 19.730 7.491 70.133 60.426 9.707 62.643 60.922 1.721
2010 208.593 192.717 112.823 36.412 43.482 20.187 22.892 15.876 3.393 62.956 53.846 9.110 59.563 57.670 1.893
2009 206.813 193.972 110.914 36.198 46.861 19.736 26.065 12.841 3.044 55.504 46.893 8.611 52.460 50.669 1.791
2008 216.220 208.342 116.861 33.361 58.120 23.511 33.716 7.878 -4.592 65.807 56.627 9.180 70.399 68.082 2.317
2007 212.244 204.508 114.152 30.231 60.125 23.756 35.189 7.736 -9.505 64.758 55.666 9.092 74.264 71.789 2.474
2006 199.153 189.235 106.473 27.284 55.478 21.039 33.236 9.918 -8.714 61.084 52.347 8.738 69.798 67.507 2.291
2005 183.581 172.848 99.419 24.810 48.619 18.778 29.128 10.733 -8.646 55.430 47.144 8.286 64.076 61.824 2.252
2004 169.931 158.834 92.225 22.644 43.966 17.070 25.659 11.097 -7.290 51.131 43.393 7.738 58.421 56.581 1.841
2003 156.673 145.613 84.936 20.446 40.231 16.073 22.992 11.060 -4.080 48.901 41.710 7.191 52.980 51.389 1.591
2002 145.947 135.400 80.033 18.667 36.700 15.074 20.469 10.546 -2.765 48.737 41.652 7.085 51.502 50.032 1.470
2001 136.952 126.140 74.722 17.131 34.287 14.924 18.356 10.812 -3.164 47.881 40.743 7.138 51.046 49.461 1.585
2000 127.605 117.546 69.894 15.832 31.820 14.372 16.329 10.060 -5.444 44.160 37.382 6.778 49.604 48.230 1.374
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda Espanya Valor en preus corrents (M€)
PIB Demanda interna (5) Consum de les llars Consum de les adm. públiques (1) (5) Formació bruta de capital (2) FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) FBCF (construcció) Saldo amb l'exterior (4) (5) Exportacions totals a l'estranger Exportacions de béns i serveis (5) Consum dels estrangers al territori Importacions totals de l'estranger Importacions de béns i serveis (5) Consum dels residents a l'estranger
2020 1.121.948 1.105.420 615.416 257.860 232.144 108.675 118.924 16.528 343.551 329.602 13.949 327.023 320.554 6.469
2019 1.244.375 1.207.915 700.921 247.045 259.949 120.205 129.682 36.460 434.967 376.576 58.391 398.507 378.875 19.632
2018 1.203.259 1.170.566 688.061 236.102 246.403 117.007 116.989 32.693 423.097 366.687 56.410 390.404 373.083 17.321
2017 1.161.867 1.119.966 666.148 228.286 225.532 112.465 104.467 41.901 408.390 353.934 54.456 366.489 351.431 15.058
2016 1.113.840 1.069.425 636.323 224.220 208.882 104.232 95.816 44.415 377.370 328.778 48.592 332.955 319.872 13.083
2015 1.077.590 1.044.827 618.514 221.611 204.702 100.540 93.582 32.763 362.356 318.373 43.983 329.593 317.155 12.438
2014 1.032.158 1.000.166 601.586 213.803 184.777 92.280 91.235 31.992 345.593 303.516 42.077 313.601 302.602 10.999
2013 1.020.348 980.260 590.837 213.763 175.660 88.433 88.807 40.088 336.333 295.945 40.388 296.245 286.278 9.967
2012 1.031.099 1.009.805 602.781 216.934 190.090 88.677 102.361 21.294 324.335 284.165 40.170 303.041 293.475 9.566
2011 1.063.763 1.060.819 611.386 230.597 218.836 91.064 121.920 2.944 314.182 274.702 39.480 311.238 301.275 9.963
2010 1.072.709 1.083.703 612.349 232.107 239.247 90.400 143.332 -10.994 278.386 242.241 36.145 289.380 279.187 10.193
2009 1.069.323 1.078.642 598.490 230.964 249.188 84.379 162.776 -9.319 246.604 211.815 34.789 255.923 246.147 9.776
2008 1.109.541 1.162.083 627.013 219.355 315.715 104.182 204.675 -52.542 284.308 246.571 37.737 336.850 325.726 11.124
2007 1.075.539 1.137.685 609.744 200.523 327.418 104.129 217.051 -62.146 279.476 241.922 37.554 341.622 330.109 11.513
2006 1.003.823 1.060.986 570.855 183.309 306.822 93.937 207.484 -57.163 253.378 217.277 36.101 310.541 299.905 10.636
2005 927.357 971.905 530.024 169.357 272.524 85.301 183.740 -44.548 231.647 197.721 33.926 276.195 266.460 9.735
2004 859.437 891.238 492.934 155.209 243.095 76.927 162.062 -31.801 218.400 186.582 31.818 250.201 242.334 7.867
2003 802.266 819.963 457.473 141.839 220.651 72.030 145.373 -17.697 205.612 175.095 30.517 223.309 216.867 6.442
2002 749.552 764.477 432.783 131.682 200.012 66.730 129.321 -14.925 199.036 170.105 28.931 213.961 207.782 6.179
2001 700.993 716.933 408.931 122.526 185.476 65.641 115.757 -15.940 195.308 165.980 29.328 211.248 205.391 5.857
2000 647.851 666.999 380.340 114.069 172.590 64.298 103.760 -19.148 185.048 157.481 27.567 204.196 199.029 5.167
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2021.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació anual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 19 de març de 2021. Sèries revisades el 17 de setembre de 2021.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.