Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 619.490 2,1
Indústria 37.267 1,9
Construcció 73.689 -0,8
Serveis 508.534 2,6
Sense assalariats 353.732 2,6
1-9 232.148 1,1
10-49 25.721 4,6
50-199 5.540 5,8
200 o més 2.349 5,8
Persones físiques 315.917 6,3
Societats anònimes 20.573 -3,2
Societats limitades 223.444 2,1
Altres 59.556 -14,2
Empreses amb seu social a Catalunya 608.981 2,1
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Empreses 3.282.346 1,4
Indústria 198.805 1,6
Construcció 402.923 -0,9
Serveis 2.680.618 1,8
Sense assalariats 1.823.250 1,7
1-9 1.313.619 0,6
10-49 120.711 4,1
50-199 19.214 5,2
200 o més 5.552 6,3
Persones físiques 1.747.159 3,9
Societats anònimes 81.954 -4,1
Societats limitades 1.162.254 0,8
Altres 290.979 -8,1
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

Data de publicació: 25 d'octubre del 2017. Propera actualització: 26 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials). En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: