Població centenària. Per sexe

Població centenària. Per sexe Catalunya. 2016
Valor Taxa per milió d'habitants Variació (%)
Total 1.875 251,7 -0,8
Homes 325 89,0 -3,0
Dones 1.550 408,3 -0,3
Font: Idescat. Estimació de la població centenària.
Població centenària. Per sexe Espanya. 2016
Valor Taxa per milió d'habitants Variació (%)
Total 10.735 (b) 231,2 (b) z
Homes 1.800 (b) 78,9 (b) z
Dones 8.935 (b) 378,1 (b) z
Font: INE. Xifres de població.
(b) Ruptura en la sèrie.
(z) Dada no procedent.

Data de publicació: 2 de juliol del 2018.

Nota metodològica

La població centenària es calcula a partir de les dades de les defuncions dels anys recents i les ràtios de supervivència. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de persones d’una generació encara vives respecte al nombre de persones d’aquesta generació que han mort en els últims anys.

La disponibilitat de noves dades de defuncions permet, cada any, calcular retrospectivament la població centenària dels anys anteriors i obtenir una estimació més precisa. Per aquesta raó, cada any es publica l'Estimació de la població centenària i s’actualitzen les dels anys anteriors. Les dades esdevenen definitives anys després, quan totes les persones centenàries d’una generació han mort.

La taxa per milió d’habitants és el nombre de persones centenàries per cada milió d’habitants.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: