Saltar al contingut principal

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 89,4 7,1
Homes 50,1 7,9
Dones 39,3 6,2
De 35 a 64 anys 356,5 10,7
Homes 202,8 12,3
Dones 153,7 9,2
De 65 a 79 anys 191,9 19,3
Homes 57,4 12,6
Dones 134,5 24,9
De 80 anys i més 149,7 36,2
Homes 38,5 23,7
Dones 111,2 44,2
Total 787,5 13,1
Homes 348,8 12,0
Dones 438,7 14,1
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.
Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2020
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 535,5 7,0
Homes 299,1 7,8
Dones 236,4 6,2
De 35 a 64 anys 2.217,5 10,5
Homes 1.330,8 12,7
Dones 886,8 8,4
De 65 a 79 anys 1.198,3 19,0
Homes 392,0 13,4
Dones 806,2 23,8
De 80 anys i més 871,1 33,4
Homes 195,2 19,6
Dones 675,9 41,9
Total 4.822,4 12,8
Homes 2.217,1 12,2
Dones 2.605,3 13,5
Font: INE. Enquesta contínua de llars.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.

Darrera actualització: 18 de juny de 2021.

ECLL

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta contínua de llars (ECLL).

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.