Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya. 2019
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 1.159.427 100,0 7,1
Unió Europea 294.140 25,4 4,2
Resta d'Europa 77.320 6,7 5,8
Àfrica 304.738 26,3 5,6
Amèrica del Nord i Central 96.746 8,3 13,4
Amèrica del Sud 212.922 18,4 10,8
Àsia i Oceania 173.434 15,0 8,1
Apàtrides 127 0,0 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya. 2019
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 5.036.878 100,0 6,4
Unió Europea 1.832.540 36,4 2,4
Resta d'Europa 285.300 5,7 5,1
Àfrica 1.122.409 22,3 5,3
Amèrica del Nord i Central 364.792 7,2 16,1
Amèrica del Sud 957.231 19,0 12,9
Àsia i Oceania 472.339 9,4 6,5
Apàtrides 2.267 0,0 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2020.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.