Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya. 2022
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 1.271.810 100,0 1,7
Unió Europea 295.896 23,3 4,0
Resta d'Europa 105.709 8,3 2,5
Àfrica 324.260 25,5 -0,2
Amèrica del Nord i Central 112.052 8,8 1,9
Amèrica del Sud 247.836 19,5 2,7
Àsia i Oceania 185.861 14,6 -0,3
Apàtrides 196 0,0 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya. 2022
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 5.542.932 100,0 1,9
Unió Europea 1.617.911 29,2 1,6
Resta d'Europa 588.050 10,6 2,8
Àfrica 1.217.706 22,0 1,6
Amèrica del Nord i Central 445.089 8,0 1,9
Amèrica del Sud 1.173.900 21,2 3,2
Àsia i Oceania 496.645 9,0 -0,7
Apàtrides 3.631 0,1 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.