Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya. 2020
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 1.260.619 100,0 8,7
Unió Europea 309.759 24,6 5,3
Resta d'Europa 82.191 6,5 6,3
Àfrica 324.269 25,7 6,4
Amèrica del Nord i Central 111.113 8,8 14,9
Amèrica del Sud 244.806 19,4 15,0
Àsia i Oceania 188.481 15,0 8,7
Apàtrides 153 0,0 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya. 2020
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 5.434.153 100,0 7,9
Unió Europea 1.880.821 34,6 2,6
Resta d'Europa 299.177 5,5 4,9
Àfrica 1.193.407 22,0 6,3
Amèrica del Nord i Central 430.570 7,9 18,0
Amèrica del Sud 1.123.517 20,7 17,4
Àsia i Oceania 503.849 9,3 6,7
Apàtrides 2.812 0,1 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 21 d'abril de 2020. Sèries revisades el 25 de febrer de 2021. Propera actualització: 20 d'abril de 2021 Calendari

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.