Saltar al contingut principal

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica

Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Catalunya Valor
Actius (milers) Ocupats (milers) Desocupats (milers) Taxa d'activitat (%) Taxa d'ocupació (%) Taxa d'atur (%)
2022 113,8 93,8 20,0 35,1 29,0 17,6
2021 115,0 91,4 23,6 35,3 28,0 20,6
2020 121,8 93,5 28,3 37,1 28,5 23,2
2019 116,7 87,7 29,0 37,0 27,8 24,9
2018 110,2 84,8 25,4 35,0 27,0 23,1
2017 107,5 81,6 25,9 35,0 26,6 24,1
2016 109,2 84,4 24,9 36,2 28,0 22,8
2015 106,4 72,2 34,2 35,9 24,3 32,1
2014 104,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 70,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 34,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 35,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 23,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 33,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 96,7 57,4 39,3 39,1 23,2 40,6
2012 86,9 58,3 28,6 35,4 23,8 32,9
2011 83,1 67,5 15,6 38,9 31,6 18,8
2010 76,2 62,6 13,6 38,7 31,8 17,9
2009 72,1 59,3 12,8 40,2 33,0 17,8
Font: Idescat, a partir de l'Ocupació de les persones amb discapacitat de l'INE.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Població amb discapacitat. Per relació amb l'activitat econòmica Espanya Valor
Actius (milers) Ocupats (milers) Desocupats (milers) Taxa d'activitat (%) Taxa d'ocupació (%) Taxa d'atur (%)
2022 685,3 538,9 146,4 35,3 27,8 21,4
2021 668,2 518,1 150,1 34,6 26,9 22,5
2020 663,9 516,3 147,6 34,3 26,7 22,2
2019 638,6 485,9 152,6 34,0 25,9 23,9
2018 654,6 489,5 165,1 34,5 25,8 25,2
2017 651,7 481,0 170,7 35,0 25,9 26,2
2016 647,2 462,0 185,2 35,2 25,1 28,6
2015 601,1 414,8 186,3 33,9 23,4 31,0
2014 585,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 394,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 191,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 33,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 22,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 32,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal
2013 533,6 346,6 187,0 37,4 24,3 35,0
2012 531,8 355,4 176,4 36,7 24,5 33,2
2011 462,9 338,8 124,1 36,7 26,8 26,8
2010 421,6 321,9 99,6 36,0 27,5 23,6
2009 390,2 305,7 84,5 36,1 28,3 21,7
Font: INE. Ocupació de les persones amb discapacitat.
Nota: S'entén per població amb discapacitat la que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A partir del 2014, també inclou la població assimilada segons el Reial decret legislatiu 1/2013. Així, els resultats del 2014 en endavant no són comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 25 de gener de 2024.

MTPD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat (MTPD).

Nota metodològica

L'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.

S'entén per persones amb discapacitat el col·lectiu de persones de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que resideixen en habitatges familiars principals. A partir del 2014, també s'hi inclouen els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa i els pensionistes de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat (d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).

Població activa és el conjunt de persones de 16 a 64 anys que subministren mà d'obra per produir béns i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció.

Població ocupada és la població de 16 a 64 anys que ha treballat, per compte d'atri o per compte propi, a la seva ocupació principal o a una de secundària.

Població desocupada és la població de 16 anys a 64 anys que no ha treballat, està disponible per treballar i cerca una ocupació.

La taxa d'activitat es calcula dividint el nombre de persones actives de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'ocupació és la població ocupada de 16 a 64 anys entre la població del mateix grup d'edat.

La taxa d'atur és la població desocupada de 16 a 64 anys entre la població activa de la mateixa edat.