Saltar al contingut principal

Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Població ocupada en la construcció. Per situació professional Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 225,0 14,8 7,0 7,0
Assalariats 183,4 31,9 21,1 21,1
No assalariats 41,6 -17,1 -29,2 -29,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 5,9 0,1 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en la construcció. Per situació professional Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 1.417,6 82,0 6,1 6,1
Assalariats 1.086,5 92,0 9,2 9,2
No assalariats 331,1 -10,0 -2,9 -2,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 6,7 0,2 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva específica ocupació.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.