Saltar al contingut principal

Població ocupada en els serveis

Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.879,8 173,5 6,4 6,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 203,3 -5,8 -2,8 -2,8
Comerç detall 286,0 -9,1 -3,1 -3,1
Transport i emmagatzematge 219,3 15,5 7,6 7,6
Hostaleria 328,0 79,8 32,2 32,2
Informació i comunicacions 167,4 29,4 21,3 21,3
Activitats financeres i assegurances 75,5 -2,9 -3,7 -3,7
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 307,9 15,9 5,4 5,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 216,9 21,4 10,9 10,9
Administració pública 181,6 -0,4 -0,2 -0,2
Educació 278,8 -1,8 -0,7 -0,7
Sanitat i serveis socials 355,1 32,0 9,9 9,9
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 259,9 -0,5 -0,2 -0,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 76,1 0,8 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 16.240,8 522,7 3,3 3,3
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 1.193,2 -50,7 -4,1 -4,1
Comerç detall 1.921,0 81,1 4,4 4,4
Transport i emmagatzematge 1.161,3 23,2 2,0 2,0
Hostaleria 1.716,4 132,9 8,4 8,4
Informació i comunicacions 815,9 95,4 13,2 13,2
Activitats financeres i assegurances 452,0 -17,1 -3,6 -3,6
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 1.378,0 60,3 4,6 4,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.094,4 64,6 6,3 6,3
Administració pública 1.396,1 -26,5 -1,9 -1,9
Educació 1.561,3 -7,2 -0,5 -0,5
Sanitat i serveis socials 2.046,0 150,6 7,9 7,9
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 1.505,2 16,1 1,1 1,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 76,4 0,3 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes45–46
Comerç detall47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria 55–56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats financeres i assegurances 64–66
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 68–75
Activitats administratives i serveis auxiliars 77–82
Administració pública 84
Educació 85
Sanitat i serveis socials 86–88
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 90–93, 94–96, 97–98, 99

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.