Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 150,9 29,0 23,8 23,8
Assalariats 132,8 20,7 18,5 18,5
Percentatge sobre la població ocupada (%) 4,0 0,6 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 736,4 69,6 10,4 10,4
Assalariats 661,3 57,8 9,6 9,6
Percentatge sobre la població ocupada (%) 3,5 0,2 z Dada no procedent z Dada no procedent
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.