Saltar al contingut principal

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte

Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.276,1 230,3 7,6 7,6
Sector privat 2.781,2 213,7 8,3 8,3
Contracte indefinit 2.508,6 253,3 11,2 11,2
Contracte temporal 272,6 -39,6 -12,7 -12,7
Sector públic 494,9 16,6 3,5 3,5
Contracte indefinit 372,1 27,0 7,8 7,8
Contracte temporal 122,8 -10,4 -7,8 -7,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 18.063,9 594,2 3,4 3,4
Sector privat 14.512,9 538,3 3,9 3,9
Contracte indefinit 12.723,4 705,6 5,9 5,9
Contracte temporal 1.789,4 -167,3 -8,5 -8,5
Sector públic 3.551,0 56,0 1,6 1,6
Contracte indefinit 2.503,3 108,8 4,5 4,5
Contracte temporal 1.047,7 -52,8 -4,8 -4,8
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

Lapoblació assalariada es pot classificar segons el sector contractant i el tipus de contracte.

Respecte al sector contractant, els assalariats poden ser contractats pel sector privat i pel sector públic. S'ha de tenir present que el sector públic inclou no solament l'administració pública sinó també les empreses públiques.

Respecte al tipus de contracte, els assalariats poden tenir contractació temporal o indefinida. La contractació temporal és aquella on la fi de la relació laboral o del contracte queda determinada per condicions objectives, com ara la finalització del termini, la realització d'una tasca determinada, etc.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.