Saltar al contingut principal

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Catalunya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 2.347,2 50,0 2,2 2,2
Amb tots els actius ocupats 2.005,9 79,5 4,1 4,1
Amb tots els actius desocupats 116,6 -10,4 -8,2 -8,2
Nombre d'habitatges sense actius 820,0 0,6 0,1 0,1
Total 3.167,2 50,6 1,6 1,6
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Espanya. 1r trimestre del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 14.105,9 191,1 1,4 1,4
Amb tots els actius ocupats 11.545,0 346,9 3,1 3,1
Amb tots els actius desocupats 977,9 -90,9 -8,5 -8,5
Nombre d'habitatges sense actius 5.404,7 46,9 0,9 0,9
Total 19.510,6 238,0 1,2 1,2
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: L'abril del 2024, l'Idescat va revisar els resultats de l'Enquesta de població activa dels anys 2021–2023 amb la nova base poblacional derivada del Cens de població i habitatges 2021.

Darrera actualització: 26 d'abril de 2024. Propera actualització: 26 de juliol de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.