Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Total 1.361.981 10,2
De 0 a 14 anys 192.663 4,9
De 15 a 64 anys 1.102.704 10,8
De 65 anys i més 66.614 16,7
Homes 701.208 9,6
De 0 a 14 anys 99.395 4,8
De 15 a 64 anys 572.551 10,2
De 65 anys i més 29.262 14,1
Dones 660.773 10,9
De 0 a 14 anys 93.268 5,1
De 15 a 64 anys 530.153 11,5
De 65 anys i més 37.352 18,8
Percentatge sobre la població total (%) 17,2 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2023
Valor Variació (%)
Total 6.089.620 10,5
De 0 a 14 anys 839.853 8,4
De 15 a 64 anys 4.779.058 10,9
De 65 anys i més 470.709 10,5
Homes 3.043.411 9,9
De 0 a 14 anys 433.240 8,0
De 15 a 64 anys 2.392.731 10,3
De 65 anys i més 217.440 8,4
Dones 3.046.209 11,2
De 0 a 14 anys 406.613 8,8
De 15 a 64 anys 2.386.327 11,5
De 65 anys i més 253.269 12,3
Percentatge sobre la població total (%) 12,7 z Dada no procedent
Unitats: Persones.
Font: INE. Cens de població anual.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 29 de febrer de 2024.

Nota metodològica

De l’any 1998 al 2020, la font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants (1 de gener de cada any). El padró municipal és un registre administratiu i cada ajuntament s’encarrega de la seva creació, manteniment i gestió. Les dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que en dona fe per a qualsevol efecte administratiu. El padró és, des del 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s’obtenen xifres oficials de població: el Padró continu de població.

A partir de l’any 2021, la font d’aquesta informació passa a ser el Cens de població, que amb periodicitat anual duu a terme l’INE i que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i les famílies.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.