Ampliació de resultats de la població estrangera M

Aquesta estadística ofereix informació relativa a la població estrangera resident a Catalunya segons la seva nacionalitat. Les dades s'actualitzen anualment. La sèrie disponible s'inicia l'any 2000. La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any.

En el cas dels municipis de 45.000 habitants o més, també es mostren resultats per districtes.

Taules disponibles

Sou aquí: