Saltar al contingut principal

Ampliació de resultats de la població estrangera

Aquesta estadística ofereix informació relativa a la població estrangera resident a Catalunya segons la seva nacionalitat. Les dades s'actualitzen anualment. La sèrie disponible s'inicia l'any 2000. La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants.

En el cas dels municipis de 45.000 habitants o més, també es mostren resultats per districtes.