Saltar al contingut principal

Població estrangera per àmbits del Pla territorial

Població estrangera per àmbits del Pla territorial. 2018 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.849.691 657.951 60,80 13,57
Comarques Gironines 747.464 142.534 13,17 19,07
Camp de Tarragona 515.095 78.915 7,29 15,32
Terres de l'Ebre 178.398 27.944 2,58 15,66
Ponent 361.922 64.619 5,97 17,85
Comarques Centrals 402.199 47.352 4,38 11,77
Alt Pirineu i Aran 71.888 8.789 0,81 12,23
Penedès 473.408 53.995 4,99 11,41
Total 7.600.065 1.082.099 100,00 14,24
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic