Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2020 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 193.180 198.770 391.950 31,09 100,00
Unió Europea (28) 158.074 151.685 309.759 24,57 79,03
Europa central i oriental 32.842 44.726 77.568 6,15 19,79
Resta d'Europa 2.250 2.350 4.600 0,36 1,17
No hi consta país 14 9 23 <0,01 <0,01
Àfrica 193.618 130.651 324.269 25,72 100,00
Àfrica oriental 410 398 808 0,06 0,25
Àfrica central 1.597 1.704 3.301 0,26 1,02
Àfrica del Nord 140.644 109.651 250.295 19,85 77,19
Àfrica del Sud 244 206 450 0,04 0,14
Àfrica occidental 50.696 18.679 69.375 5,50 21,39
No hi consta país 27 13 40 <0,01 0,01
Amèrica 152.757 203.162 355.919 28,23 100,00
Amèrica del Nord 5.255 5.617 10.872 0,86 3,05
Amèrica Central 23.359 46.941 70.300 5,58 19,75
Carib 14.175 15.766 29.941 2,38 8,41
Amèrica del Sud 109.965 134.836 244.801 19,42 68,78
No hi consta país <4 <4 5 <0,01 <0,01
Àsia 110.033 77.239 187.272 14,86 100,00
Àsia central 644 869 1.513 0,12 0,81
Àsia oriental 33.510 35.447 68.957 5,47 36,82
Àsia del Sud 67.248 30.627 97.875 7,76 52,26
Àsia del Sud-est 5.644 8.155 13.799 1,09 7,37
Orient Mitjà 2.899 1.977 4.876 0,39 2,60
No hi consta país 88 164 252 0,02 0,13
Oceania 603 453 1.056 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 598 452 1.050 0,08 99,43
Resta d'Oceania 5 <4 6 <0,01 0,57
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 105 48 153 0,01 100,00
Total 650.296 610.323 1.260.619 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència