Saltar al contingut principal

Població estrangera per continents

Població estrangera per continents. 2018 Catalunya
Població estrangera % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 355.520 32,85 100,00
Unió Europea (28) 282.410 26,10 79,44
Europa central i oriental 68.740 6,35 19,34
Resta d'Europa 4.345 0,40 1,22
No hi consta país 25 <0,01 <0,01
Àfrica 288.581 26,67 100,00
Àfrica oriental 680 0,06 0,24
Àfrica central 3.184 0,29 1,10
Àfrica del Nord 222.128 20,53 76,97
Àfrica del Sud 339 0,03 0,12
Àfrica occidental 62.221 5,75 21,56
No hi consta país 29 <0,01 0,01
Amèrica 277.435 25,64 100,00
Amèrica del Nord 9.124 0,84 3,29
Amèrica Central 49.419 4,57 17,81
Carib 26.792 2,48 9,66
Amèrica del Sud 192.099 17,75 69,24
No hi consta país <4 : <0,01
Àsia 159.607 14,75 100,00
Àsia central 1.152 0,11 0,72
Àsia oriental 62.976 5,82 39,46
Àsia del Sud 78.747 7,28 49,34
Àsia del Sud-est 12.510 1,16 7,84
Orient Mitjà 3.994 0,37 2,50
No hi consta país 228 0,02 0,14
Oceania 874 0,08 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 867 0,08 99,20
Resta d'Oceania 7 <0,01 0,80
No hi consta país 0 0,00 0,00
Apàtrides 82 <0,01 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència