Saltar al contingut principal
Llars. Per tipus segons nuclis Catalunya. 2021
Valor % sobre el total
Total 3.041,1 100,0
Sense nucli 889,2 29,2
Unipersonals 802,8 26,4
Dues persones i més 86,4 2,8
Amb un nucli 2.075,8 68,3
Parella sense fills 699,8 23,0
Parella amb fills 1.002,5 33,0
Mare o pare amb fills 373,5 12,3
Amb dos nuclis o més 76,2 2,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges de l'INE.
Llars. Per tipus segons nuclis Espanya. 2021
Valor % sobre el total
Total 18.810,0 100,0
Sense nucli .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unipersonals 4.981,7 26,5
Dues persones i més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Amb un nucli .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Parella sense fills .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Parella amb fills .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mare o pare amb fills .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Amb dos nuclis o més .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2023.

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.