Saltar al contingut principal

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat

Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 27.100 14,8
De diferent sexe 26.154 15,0
Del mateix sexe 946 9,0
Taxa per 1.000 habitants 3,46 z Dada no procedent
Font: Idescat. Estadística de matrimonis.
(z) Dada no procedent.
Matrimonis i taxa bruta de nupcialitat Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 179.107 20,5
De diferent sexe 172.871 20,5
Del mateix sexe 6.236 22,9
Taxa per 1.000 habitants 3,74 z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de matrimonis.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 12 de desembre de 2023. Sèries revisades el 13 de març de 2024.

Nota metodològica

L'Estadística de matrimonis proporciona informació sobre el nombre i les característiques dels matrimonis de residents a Catalunya celebrats durant l'any de referència.

La taxa bruta de nupcialitat és el quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques de matrimoni de les unions de persones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.