Saltar al contingut principal

Defuncions i taxa bruta de mortalitat

Defuncions i taxa bruta de mortalitat Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 70.706 2,0
Homes 35.395 0,0
Dones 35.311 4,0
Taxa per 1.000 habitants 9,03 z Dada no procedent
Font: Idescat. Estadística de defuncions.
(z) Dada no procedent.
Defuncions i taxa bruta de mortalitat Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 464.417 3,0
Homes 234.362 1,3
Dones 230.055 4,9
Taxa per 1.000 habitants 9,67 z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de defuncions.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 12 de desembre de 2023. Sèries revisades el 13 de març de 2024.

Nota metodològica

L'Estadística de defuncions proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La taxa bruta de mortalitat és el quocient entre el nombre de defuncions en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

L'Idescat porta a terme aquesta operació estadística, amb la col·laboració de l'INE i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades del certificat mèdic oficial de defunció i de la butlleta estadística de defunció del Registre civil. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits en registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.