Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 14 anys 5.325 33.236 38.561 19,3 13,5 14,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 15 a 34 anys 9.352 117.700 127.052 33,9 47,7 46,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 35 a 59 anys 9.821 79.787 89.608 35,6 32,3 32,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 60 anys i més 3.071 16.146 19.217 11,1 6,5 7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 27.569 246.869 274.438 100,0 100,0 100,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Immigracions. Per grups d'edat Espanya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 14 anys 29.005 165.399 194.404 21,0 14,8 15,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 15 a 34 anys 42.439 490.765 533.204 30,7 43,8 42,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 35 a 59 anys 49.069 378.959 428.028 35,4 33,8 34,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 60 anys i més 17.907 85.351 103.258 12,9 7,6 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 138.420 1.120.474 1.258.894 100,0 100,0 100,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: INE. Estadística de migracions i canvis de residència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de març de 2024.

Nota metodològica

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent), es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.