Saltar al contingut principal

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència

Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Catalunya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 2.351 (b) Ruptura en la sèrie temporal 26.739 (b) Ruptura en la sèrie temporal 29.090 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Resta d'Europa 1.986 (b) Ruptura en la sèrie temporal 31.506 (b) Ruptura en la sèrie temporal 33.492 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal 12,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 12,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àfrica 945 (b) Ruptura en la sèrie temporal 27.805 (b) Ruptura en la sèrie temporal 28.750 (b) Ruptura en la sèrie temporal 3,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Amèrica 9.019 (b) Ruptura en la sèrie temporal 101.720 (b) Ruptura en la sèrie temporal 110.739 (b) Ruptura en la sèrie temporal 32,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 41,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal 40,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àsia i Oceania 1.097 (b) Ruptura en la sèrie temporal 19.400 (b) Ruptura en la sèrie temporal 20.497 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
No hi consta 12.171 (b) Ruptura en la sèrie temporal 39.699 (b) Ruptura en la sèrie temporal 51.870 (b) Ruptura en la sèrie temporal 44,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 16,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 18,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 27.569 (b) Ruptura en la sèrie temporal 246.869 (b) Ruptura en la sèrie temporal 274.438 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Migracions externes. Immigracions. Per continent de procedència Espanya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 14.376 (b) Ruptura en la sèrie temporal 133.404 (b) Ruptura en la sèrie temporal 147.780 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Resta d'Europa 10.481 (b) Ruptura en la sèrie temporal 132.909 (b) Ruptura en la sèrie temporal 143.390 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àfrica 4.553 (b) Ruptura en la sèrie temporal 112.816 (b) Ruptura en la sèrie temporal 117.369 (b) Ruptura en la sèrie temporal 3,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 10,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Amèrica 51.607 (b) Ruptura en la sèrie temporal 497.199 (b) Ruptura en la sèrie temporal 548.806 (b) Ruptura en la sèrie temporal 37,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 44,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 43,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àsia i Oceania 4.316 (b) Ruptura en la sèrie temporal 45.680 (b) Ruptura en la sèrie temporal 49.996 (b) Ruptura en la sèrie temporal 3,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
No hi consta 53.087 (b) Ruptura en la sèrie temporal 198.466 (b) Ruptura en la sèrie temporal 251.553 (b) Ruptura en la sèrie temporal 38,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 17,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 20,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 138.420 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1.120.474 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1.258.894 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de migracions i canvis de residència.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 25 de març de 2024.

Nota metodològica

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent), es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.