Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat

Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Catalunya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 14 anys 5.860 6.431 12.291 17,2 7,9 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 15 a 34 anys 11.406 32.208 43.614 33,5 39,4 37,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 35 a 59 anys 13.072 35.341 48.413 38,3 43,2 41,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 60 anys i més 3.754 7.820 11.574 11,0 9,6 10,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 34.092 81.800 115.892 100,0 100,0 100,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de migracions i canvis de residència de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Migracions externes. Emigracions. Per grups d'edat Espanya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
De 0 a 14 anys 23.806 36.464 60.270 16,9 9,3 11,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 15 a 34 anys 45.955 135.314 181.269 32,6 34,6 34,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 35 a 59 anys 55.217 167.311 222.528 39,1 42,8 41,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
De 60 anys i més 16.146 51.676 67.822 11,4 13,2 12,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 141.124 390.765 531.889 100,0 100,0 100,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: INE. Estadística de migracions i canvis de residència.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de març de 2024.

Nota metodològica

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent), es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.