Saltar al contingut principal

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació

Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Catalunya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 4.472 (b) Ruptura en la sèrie temporal 6.727 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11.199 (b) Ruptura en la sèrie temporal 13,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Resta d'Europa 3.034 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.255 (b) Ruptura en la sèrie temporal 5.289 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,8 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àfrica 222 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.036 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.258 (b) Ruptura en la sèrie temporal 0,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Amèrica 3.872 (b) Ruptura en la sèrie temporal 5.628 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9.500 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal 6,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àsia i Oceania 860 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1.664 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2.524 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
No hi consta 21.632 (b) Ruptura en la sèrie temporal 63.490 (b) Ruptura en la sèrie temporal 85.122 (b) Ruptura en la sèrie temporal 63,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 77,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal 73,4 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 34.092 (b) Ruptura en la sèrie temporal 81.800 (b) Ruptura en la sèrie temporal 115.892 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
Migracions externes. Emigracions. Per continent de destinació Espanya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total Espanyols Estrangers Total
Resta de la UE 22.446 (b) Ruptura en la sèrie temporal 35.964 (b) Ruptura en la sèrie temporal 58.410 (b) Ruptura en la sèrie temporal 15,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,2 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Resta d'Europa 12.332 (b) Ruptura en la sèrie temporal 13.517 (b) Ruptura en la sèrie temporal 25.849 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 3,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àfrica 1.905 (b) Ruptura en la sèrie temporal 11.235 (b) Ruptura en la sèrie temporal 13.140 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,5 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Amèrica 23.891 (b) Ruptura en la sèrie temporal 27.815 (b) Ruptura en la sèrie temporal 51.706 (b) Ruptura en la sèrie temporal 16,9 (b) Ruptura en la sèrie temporal 7,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 9,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Àsia i Oceania 3.855 (b) Ruptura en la sèrie temporal 4.897 (b) Ruptura en la sèrie temporal 8.752 (b) Ruptura en la sèrie temporal 2,7 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 1,6 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
No hi consta 76.695 (b) Ruptura en la sèrie temporal 297.337 (b) Ruptura en la sèrie temporal 374.032 (b) Ruptura en la sèrie temporal 54,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal 76,1 (b) Ruptura en la sèrie temporal 70,3 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Total 141.124 (b) Ruptura en la sèrie temporal 390.765 (b) Ruptura en la sèrie temporal 531.889 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal 100,0 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent z Dada no procedent z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de variacions residencials.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 25 de març de 2024.

Nota metodològica

Des de l'any 2005, l'Enquesta de variacions residencials (EVR), elaborada per l'INE, aporta informació sobre les emigracions a l'exterior.

A partir del 2006, una part de les emigracions a l'exterior que registra l'EVR correspon a baixes per caducitat. Aquestes baixes sorgeixen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. En cas que aquesta renovació no es dugui a terme, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent), es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.