Saltar al contingut principal

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat

Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat Catalunya. 2021
Població de 2 anys i més L'entén % El sap parlar % El sap llegir % El sap escriure % No l'entén %
De 2 a 14 anys 1.026 995 97,0 972 94,7 837 81,6 833 81,2 31 3,0
De 15 a 29 anys 1.239 1.209 97,6 1.183 95,5 1.199 96,7 1.162 93,8 30 2,5
De 30 a 44 anys 1.568 1.494 95,3 1.384 88,3 1.444 92,1 1.315 83,9 74 4,7
De 45 a 59 anys 1.744 1.671 95,8 1.566 89,8 1.626 93,2 1.471 84,4 73 4,2
De 60 a 74 anys 1.205 1.160 96,2 1.055 87,5 1.101 91,3 932 77,3 46 3,8
De 75 a 84 anys 466 435 93,5 364 78,1 386 82,9 294 63,1 31 6,6
De 85 anys i més 220 200 91,3 165 75,1 171 78,0 133 60,7 19 8,7
Total 7.467 7.164 95,9 6.688 89,6 6.762 90,6 6.140 82,2 303 4,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Coneixement del català
Les dades d'aquesta estadística corresponen a la població de dos anys i més segons el coneixement del català. Es considera que: Una persona «entén» el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català. Una persona «sap llegir» el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc. Una persona «sap parlar» el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent. Una persona «sap escriure» el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc. amb correcció suficient, encara que no sigui total.

Aspectes metodològics

L'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges és una enquesta per mostreig que complementa els resultats del Cens de població i habitatges. El principal objectiu de l'enquesta és obtenir informació de variables sobre les quals no hi ha informació a partir dels registres administratius i d'aquesta manera donar continuïtat a les sèries censals existents.

En l'Estadística de característiques essencials de la població 2021, la pregunta sobre el coneixement de català ha variat respecte a la del Cens de població. Així, en comptes de les opcions de resposta 'sí' i 'no' a l'Estadística hi ha tres opcions: 'bé', 'amb dificultat' i 'gens'.

L'Idescat publica la informació sobre el coneixement i els usos de les 7 llengües més conegudes a Catalunya: català, castellà, anglès, francès, àrab, italià i alemany.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.