Saltar al contingut principal

Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe

Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe Catalunya. 2023
Homes Dones Total
Amb molta dificultat 9,0 9,5 9,2
Amb dificultat 12,4 11,8 12,1
Amb certa dificultat 25,4 25,0 25,2
Amb certa facilitat 30,0 30,7 30,3
Amb facilitat 19,9 19,4 19,6
Amb molta facilitat 3,0 3,3 3,2
No hi consta 0,4 0,3 0,4
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe Espanya. 2023
Homes Dones Total
Amb molta dificultat 9,1 9,5 9,3
Amb dificultat 13,2 13,0 13,1
Amb certa dificultat 26,0 26,2 26,1
Amb certa facilitat 28,5 28,5 28,5
Amb facilitat 19,5 19,3 19,4
Amb molta facilitat 3,2 3,2 3,2
No hi consta 0,3 0,4 0,3
Unitats: Percentatge.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

Nota metodològica

L'Enquesta de condicions de vida (ECV) té com a objectiu principal produir informació sobre la distribució personal de la renda a través dels ingressos anuals nets de la població, la incidència i la composició de la pobresa.

Per tal de mesurar el grau de satisfacció de les llars respecte a la seva situació econòmica i els seus ingressos anuals nets, es recull la variable relativa al grau de dificultat per arribar a fi de mes amb els ingressos nets anuals de la llar. Aquesta variable presenta el grau de dificultat percebut per les persones per arribar a fi de mes, categoritzada de la manera següent:

  • Amb molta dificultat
  • Amb dificultat
  • Amb certa dificultat
  • Amb certa facilitat
  • Amb facilitat
  • Amb molta facilitat

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.