Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Oferta

Producte interior brut. Oferta Catalunya Valor en preus corrents (M€)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2023 (p) 292.474 269.438 2.408 50.034 43.311 12.620 204.377 68.645 93.887 41.845 23.036
2022 (p) 269.505 247.963 1.980 47.159 40.196 11.465 187.359 62.945 85.081 39.333 21.542
2021 (p) 243.790 222.986 2.070 44.481 37.784 10.633 165.801 51.341 77.491 36.969 20.805
2020 223.906 206.615 2.265 41.238 34.949 10.080 153.032 43.413 73.974 35.644 17.292
2019 251.556 231.125 2.238 44.965 37.799 12.218 171.704 57.435 78.839 35.430 20.431
2018 242.434 221.972 2.089 43.683 36.977 11.457 164.742 55.699 74.886 34.157 20.462
2017 232.187 212.921 2.095 42.059 35.381 10.766 158.000 54.342 70.800 32.858 19.266
2016 222.514 204.386 1.944 40.640 34.085 10.132 151.669 51.833 67.804 32.032 18.128
2015 213.746 196.543 1.850 39.350 32.525 9.379 145.963 49.352 65.529 31.082 17.204
2014 204.896 189.036 1.916 36.846 30.867 8.977 141.297 48.080 63.577 29.640 15.860
2013 201.531 185.787 1.993 35.639 29.333 9.172 138.983 48.496 61.326 29.162 15.744
2012 201.768 187.197 1.793 35.142 29.211 10.761 139.500 48.881 61.689 28.930 14.571
2011 208.341 193.619 1.837 36.830 30.894 13.924 141.027 49.627 62.534 28.866 14.722
2010 208.593 193.357 1.825 36.637 30.861 16.319 138.576 49.475 60.303 28.799 15.236
2009 206.813 195.301 1.999 34.792 29.022 21.358 137.151 48.734 60.273 28.144 11.512
2008 216.220 200.725 1.969 39.574 34.302 22.774 136.407 48.970 60.862 26.576 15.495
2007 212.244 192.814 2.048 39.485 34.858 22.366 128.915 47.017 57.776 24.122 19.431
2006 199.153 179.293 2.127 37.925 33.663 21.373 117.869 44.566 51.578 21.724 19.860
2005 183.581 165.656 2.051 36.292 32.275 18.783 108.529 41.540 47.113 19.876 17.926
2004 169.931 154.018 1.942 35.988 32.513 16.415 99.673 38.709 42.664 18.300 15.913
2003 156.673 142.743 2.081 34.265 31.190 14.788 91.609 36.010 38.806 16.793 13.930
2002 145.947 133.434 2.043 33.538 30.752 13.656 84.197 33.512 35.482 15.202 12.512
2001 136.952 125.243 2.176 33.295 30.832 12.493 77.278 30.412 32.920 13.945 11.710
2000 127.605 116.554 1.942 31.331 29.087 10.996 72.285 28.835 30.276 13.174 11.051
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut. Oferta Espanya Valor en preus corrents (M€)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres (1) Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2023 (p) 1.461.889 1.331.962 34.240 222.578 167.943 73.322 1.001.822 326.274 442.637 232.911 129.927
2022 (p) 1.346.377 1.225.632 31.483 213.706 153.552 66.268 914.175 295.057 401.263 217.855 120.745
2021 (p) 1.222.290 1.105.853 33.378 185.441 138.189 62.978 824.056 242.728 370.107 211.221 116.437
2020 1.119.010 1.021.086 31.461 164.062 122.991 61.270 764.293 204.879 352.714 206.700 97.924
2019 1.245.513 1.129.619 30.751 178.800 135.933 70.821 849.247 268.322 375.196 205.729 115.894
2018 1.203.859 1.089.420 33.181 174.699 132.748 64.459 817.081 258.673 361.266 197.142 114.439
2017 1.162.492 1.053.805 32.399 170.968 131.687 62.061 788.377 251.365 346.069 190.943 108.687
2016 1.114.420 1.011.268 31.474 163.439 125.539 59.362 756.993 239.594 331.702 185.697 103.152
2015 1.078.092 978.971 29.476 159.990 121.760 56.422 733.083 229.194 322.792 181.097 99.121
2014 1.032.608 940.399 26.179 153.924 116.718 53.254 707.042 217.167 314.006 175.869 92.209
2013 1.020.677 932.777 26.757 153.077 114.183 53.763 699.180 214.742 308.085 176.353 87.900
2012 1.031.104 948.344 24.832 154.185 114.709 62.703 706.624 219.196 311.566 175.862 82.760
2011 1.063.763 980.239 25.246 161.334 122.318 73.557 720.102 223.383 313.346 183.373 83.524
2010 1.072.709 985.479 26.079 160.877 122.263 87.560 710.963 220.256 307.175 183.532 87.230
2009 1.069.323 1.002.045 24.225 158.683 123.932 107.575 711.562 218.507 311.061 181.994 67.278
2008 1.109.541 1.022.552 26.279 176.154 140.862 115.549 704.570 222.353 309.825 172.392 86.989
2007 1.075.539 969.173 26.974 169.818 138.735 113.088 659.293 212.191 289.901 157.201 106.366
2006 1.003.823 897.257 24.209 161.541 133.862 108.814 602.693 199.608 258.432 144.653 106.566
2005 927.357 832.410 25.679 152.945 127.133 99.008 554.778 187.731 232.965 134.082 94.947
2004 859.437 775.375 26.886 144.449 121.788 87.547 516.493 180.092 211.643 124.758 84.062
2003 802.266 727.883 27.527 139.041 117.972 80.950 480.365 168.952 195.545 115.868 74.383
2002 749.552 683.263 26.152 133.551 114.239 74.418 449.142 161.223 180.871 107.048 66.289
2001 700.993 639.118 25.780 128.678 110.985 67.287 417.373 151.584 165.402 100.387 61.875
2000 647.851 588.988 24.264 121.653 105.163 59.546 383.525 140.160 149.391 93.974 58.863
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 27 de març del 2024.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2024. Sèries revisades el 27 de març de 2024.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

L'avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitza quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya, on s'integra informació completa dels indicadors conjunturals utilitzats en l'estimació dels darrers dos anys.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.