Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Rendes

Producte interior brut. Rendes Catalunya. 2023 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 292.474 8,5
Remuneració d'assalariats 143.722 10,3
Excedent brut d'explotació 125.716 9,2
Impostos nets sobre producció i importació 23.036 -4,3
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(p) Dada provisional.
Producte interior brut. Rendes Espanya. 2023 (p)
Valor en preus corrents (M€) Variació (%)
PIB 1.461.889 8,6
Remuneració d'assalariats 699.684 8,8
Excedent brut d'explotació 619.254 8,4
Impostos nets sobre producció i importació 142.951 8,4
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya. Revisió estadística 2019.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 27 de març del 2024.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 20 de març de 2024. Sèries revisades el 27 de març de 2024.

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. A banda d'això, les estimacions dels darrers tres anys (t–1, t–2 i t–3) tenen caràcter provisional; a més, les dels darrers dos anys (t–1 i t–2) són un avanç de resultats elaborat, bàsicament, amb informació conjuntural, mentre que les de l'any t–3 s'elaboren amb informació estructural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.