Saltar al contingut principal

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional

Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Catalunya Valor
Total Assalariats Percentatge sobre la població ocupada (%)
T2/2021 127,5 108,4 3,7
T1/2021 125,9 105,0 3,7
T4/2020 129,0 110,1 3,9
T3/2020 128,7 110,3 3,9
T2/2020 124,1 106,8 3,8
T1/2020 115,3 103,0 3,3
T4/2019 114,3 102,5 3,3
T3/2019 108,1 95,4 3,1
T2/2019 96,5 84,7 2,8
T1/2019 106,5 90,7 3,1
T4/2018 106,4 91,3 3,1
T3/2018 106,9 89,5 3,2
T2/2018 103,4 88,9 3,1
T1/2018 111,6 99,6 3,4
T4/2017 115,6 103,4 3,5
T3/2017 112,9 101,1 3,4
T2/2017 104,9 93,3 3,2
T1/2017 102,1 91,6 3,2
T4/2016 104,5 93,6 3,3
T3/2016 90,8 78,5 2,8
T2/2016 83,2 71,5 2,6
T1/2016 80,8 67,1 2,6
T4/2015 83,1 72,8 2,7
T3/2015 85,9 75,6 2,8
T2/2015 86,0 72,7 2,8
T1/2015 82,6 67,4 2,7
T4/2014 89,5 73,5 2,9
T3/2014 88,4 73,5 2,9
T2/2014 87,0 70,9 2,9
T1/2014 85,7 73,3 2,9
T4/2013 87,6 75,6 2,9
T3/2013 91,1 76,3 3,0
T2/2013 85,5 71,7 2,9
T1/2013 84,1 75,7 2,9
T4/2012 83,4 71,8 2,8
T3/2012 85,9 75,4 2,8
T2/2012 94,2 83,9 3,1
T1/2012 88,4 78,0 2,9
T4/2011 93,8 82,6 3,0
T3/2011 102,1 90,8 3,2
T2/2011 99,3 83,8 3,0
T1/2011 92,2 76,3 2,9
T4/2010 89,1 76,6 2,7
T3/2010 100,0 89,0 3,0
T2/2010 99,0 88,1 3,0
T1/2010 101,7 96,8 3,2
T4/2009 100,8 93,4 3,1
T3/2009 98,6 91,6 3,0
T2/2009 100,5 88,8 3,1
T1/2009 97,6 85,0 2,9
T4/2008 95,7 82,9 2,7
T3/2008 84,3 71,9 2,4
T2/2008 78,4 64,5 2,2
T1/2008 78,6 68,1 2,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional Espanya Valor
Total Assalariats Percentatge sobre la població ocupada (%)
T2/2021 574,4 507,7 2,9
T1/2021 549,8 488,0 2,9
T4/2020 548,8 491,1 2,8
T3/2020 558,1 495,8 2,9
T2/2020 570,5 505,3 3,1
T1/2020 557,8 498,9 2,8
T4/2019 566,1 511,8 2,8
T3/2019 563,0 496,8 2,8
T2/2019 557,5 495,7 2,8
T1/2019 530,3 465,3 2,7
T4/2018 534,9 470,0 2,7
T3/2018 530,0 460,5 2,7
T2/2018 510,8 447,7 2,6
T1/2018 528,1 464,9 2,8
T4/2017 540,3 468,8 2,8
T3/2017 530,4 456,7 2,8
T2/2017 505,2 432,8 2,7
T1/2017 496,0 421,2 2,7
T4/2016 495,5 423,8 2,7
T3/2016 459,5 389,1 2,5
T2/2016 456,8 396,2 2,5
T1/2016 475,6 411,0 2,6
T4/2015 474,8 421,6 2,6
T3/2015 485,5 435,2 2,7
T2/2015 446,6 397,7 2,5
T1/2015 448,3 396,8 2,6
T4/2014 452,6 391,2 2,6
T3/2014 451,6 393,2 2,6
T2/2014 438,6 379,7 2,5
T1/2014 444,8 394,1 2,6
T4/2013 460,6 412,0 2,7
T3/2013 455,4 403,3 2,6
T2/2013 450,0 394,1 2,6
T1/2013 455,8 403,1 2,7
T4/2012 446,9 390,2 2,6
T3/2012 450,3 395,1 2,5
T2/2012 472,1 414,5 2,7
T1/2012 454,4 397,4 2,6
T4/2011 464,5 408,7 2,6
T3/2011 461,7 405,3 2,5
T2/2011 475,1 407,5 2,6
T1/2011 459,4 399,9 2,5
T4/2010 461,5 408,0 2,5
T3/2010 479,3 423,0 2,5
T2/2010 453,8 402,1 2,4
T1/2010 461,5 412,4 2,5
T4/2009 444,5 398,6 2,4
T3/2009 446,8 398,2 2,3
T2/2009 461,1 410,5 2,4
T1/2009 468,3 420,1 2,4
T4/2008 491,1 430,3 2,4
T3/2008 487,9 429,3 2,4
T2/2008 489,1 432,7 2,4
T1/2008 472,9 424,7 2,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2021. Propera actualització: 28 d'octubre de 2021 Calendari

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada ve determinat per l'activitat principal de l'establiment on treballa la persona ocupada i no per l'ocupació específica d'aquella persona. A partir del 1r trimestre del 2008 la variable activitat es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.